TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch đăng ký học các môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến
18/01/2018
Khoa Công nghệ Hóa học thông báo: Lịch đăng ký học môn Anh văn 2 dành cho các lớp tiên tiến
1. Lớp học phần 251140201, môn Anh văn 2 (Tiên tiến)
 Thời gian học: thứ 3 tiết 7-9, phòng B2.07, cô Bảo Trinh (khoa Ngoại ngữ)
(chỉ cần 10 sv đăng ký là lớp được chấp nhận mở đóng phí)
2. Đăng ký trên trang đăng ký học phần đến 02/02/2018
3. Bắt đầu học: 26/02/2018
Đơn vị liên kết