TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ nghề và xét TN các hệ, đợt tháng 12/2017
04/10/2017

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ nghề và xét TN các hệ đợt tháng 12/2017

  • Giáo vụ khoa bắt đầu nhận đơn xin thi tốt nghiệp của sinh viên lớp cao đẳng nghề đến hết ngày 10/12/2017 (gồm đơn xin thi tốt nghiệp, 2 tấm hình 3×4 áo sơ-mi trắng, hình nền xanh)
  • Đơn xin xét tốt nghiệp nhận đến ngày 27/12/2017, hồ sơ xin xét TN giống như các đợt xét trước đây

(Xem chi tiết file đính kèm)

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết