TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 trực tuyến
20/05/2021

Kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 trực tuyến

1. Đối tượng: Các sinh viên đang thực hiện đề tài khóa luận của NH 2020-2021

2. Hình thức cuốn báo cáo KLTN như sau: Mẫu Khóa luận tốt nghiệp (Click để down)

3. Hình thức nộp tại link sau đây: NỘP TRỰC TUYẾN

    + Quy định nộp báo cáo (áp dụng cả ĐATN + BCTN):

  • Nộp 1 file PDF hoàn chỉnh, nộp trước 0 giờ 0 phút ngày 30/5/2021 theo ghi nhận của hệ thống
  • Sinh viên tự kiểm tra lại format trước khi nộp, điểm trừ cho format không theo quy định của khoa là 1 điểm trên điểm tổng kết
  • Cách đặt tên file: Họ và tên_Lớp_Mã SV_KLTN_2020-2021

    + Quy định nộp poster: Nộp trực tuyến

Hoặc link trực tiếp: https://forms.gle/AUdpsYSYWgB9Cipd8

  • Nộp 1 file PDF của poster trước 0 giờ 0 phút ngày 30/5/2021 theo ghi nhận của hệ thống (Được chỉnh sửa nộp file 1 lần sau khi nộp lần đầu)
  • Phải làm theo định dạng poster chung: tải mẫu poster
  • Cách đặt tên file: Họ và tên_Lớp_Mã SV_Poster_2020-2021

3. Nộp cuốn Khóa luận tốt nghiệp: áp dụng riêng cho các SV thuộc Đồ án tốt nghiệp

  • Sau khi bảo vệ xong, các SV làm Đồ án tốt nghiệp có 1 tuần để hoàn thiện, in và đóng cuốn, nộp về khoa (khoa sẽ có thông báo sau khi bảo vệ)
  • Nộp 2 cuốn: bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ mạ vàng

4. Thời gian bảo vệ: từ 07/6 đến 13/6 theo hình thức trực tuyến (khoa sẽ thông báo lịch cụ thể vào ngày 01/6/2021)

Đơn vị liên kết