TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội đồng bảo vệ thực tập TN 2019-2020 của BM Công nghệ
13/09/2019

Hội đồng bảo vệ thực tập TN 2019-2020 của BM Công nghệ

HỘI ĐỒNG 1: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16039001 Nguyễn Thị Yên DHHO12D TS. Võ Thành Công
2 16050071 Đoàn Anh Kha DHHO12D TS. Võ Thành Công
3 16044541 Nguyễn Thị Thúy Linh DHHO12D TS. Võ Thành Công
4 16016611 Mai Thuỵ Ân DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
5 16022071 Cao Đình Chương DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
6 16020341 Nguyễn Thị Ngọc Lành DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
7 16045541 Huỳnh Lê Bách Tùng DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
8 16048541 Đặng Tấn Nghiêm DHHO12D PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
HỘI ĐỒNG 2: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16022931 Nguyễn Khánh Quỳnh DHHO 12A Văn Thanh Khuê/ Lộ Nhật Trường
2 16011411 Phan Thị Hồng Lan DHHO 12A Văn Thanh Khuê/ Lộ Nhật Trường
3 16072891 Mai Xuân Hoài DHHO12D Văn Thanh Khuê/ Lộ Nhật Trường
4 16048501 Nguyễn Ngọc DHHO12D Văn Thanh Khuê/ Lộ Nhật Trường
5 16043061 Thạch Sóc Sú Rinh DHHO12D TS. Văn Thanh Khuê
6 16070081 Huỳnh Trọng Phong DHHO12D TS. Văn Thanh Khuê
7 16053811 Nguyễn Văn Quốc DHHO12B TS. Văn Thanh Khuê
8 16040941 Huỳnh Thị Thùy Mỹ DHHO12D ThS. Phạm Thành Tâm
HỘI ĐỒNG 3: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16033421 Lê Văn Hoa DHHO12C PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
2 16022871 Dương Thị Lan Anh DHHO 12A PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
3 16022891 Dương Thị Lan Vi DHHO 12A PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
4 16039811 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh DHHO12D ThS. Bùi Thị Diễm
5 16048831 Nguyễn Trọng Hiếu DHHO12ATT ThS. Bùi Thị Diễm
6 16016201 Nguyễn Thị Thúy Hiền DHHO 12A ThS. Lê Thiết Hùng
7 16049451 Vương Hải Đăng DHHO12D ThS. Lê Thiết Hùng
8 16064991 Nguyễn Thị Long Ẩn DHHO12D ThS. Lê Thiết Hùng
HỘI ĐỒNG 4: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16041151 Trần Thị Mai Xuân DHHO12B ThS. Phạm Thành Tâm
2 16011631 Nguyễn Thị Ngọc Cầm DHHO 12A ThS. Phạm Thành Tâm
3 16018741 Hoàng Thị Vân Anh DHHO 12A ThS. Phạm Thành Tâm
4 16040511 Đoàn Thị Ngân DHHO12D ThS. Phạm Thành Tâm
5 16049751 Lê Hữu Phước DHHO12ATT ThS. Phạm Thành Tâm
6 16012171 Trương Diệu Hiền DHHO 12A ThS. Phạm Thành Tâm
7 16012091 Phạm Thanh Quang DHHO 12A ThS. Phạm Thành Tâm
8 16019221 Đỗ Đức DHHO12B ThS. Phạm Thành Tâm
9 16040961 Trần Thị Thanh Trúc DHHO12D ThS. Phạm Thành Tâm
HỘI ĐỒNG 5: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16010421 Liêu Thái Vân Nghi DHHO 12A TS. Lộ Nhật Trường
2 16021151 Nguyễn Viết Dũng DHHO12B ThS. Lê Nhất Thống
3 16020141 Phạm Thị Mỹ Linh DHHO12B ThS. Lê Nhất Thống
4 16018381 Nguyễn Huy DHHO12B ThS. Lê Nhất Thống
5 16057761 Nguyễn Hiền Như Phương DHHO12B ThS. Lê Nhất Thống
6 16036261 Nguyễn Thị Hồng Sen DHHO12B ThS. Lê Nhất Thống
7 16022341 Phạm Ngọc Minh Thư DHHO 12A TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
8 16042021 Đặng Ngọc Thanh Thảo DHHO12B TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
9 16030041 Kiều Thị Trang DHHO12B TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
HỘI ĐỒNG 6: 13g00_Chiều Thứ 7_14/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16038641 Nguyễn Thị Thu Hồng DHHO 12A TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
2 16012691 Hồ Trung Nghĩa DHHO 12A TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
3 16013251 Nguyễn Kim Huệ DHHO 12A TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
4 16046131 Trần Thị Minh Ngọc DHHO12ATT TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
5 16056161 Đỗ Cao Thái Vinh DHHO12ATT ThS. Lê Nhất Thống
6 16049211 Phạm Hữu Cần DHHO12D ThS. Lê Nhất Thống
7 16048841 Nguyễn Bảo Khang DHHO12D ThS. Lê Nhất Thống
8 16013641 Quách Vệ Ân DHHO12ATT ThS. Lê Nhất Thống
9 16041541 Nguyễn Anh Tuấn DHHO12ATT ThS. Lê Nhất Thống
HỘI ĐỒNG 7: 7g30_Sáng chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16045961 Nguyễn Trần Tú Uyên DHHO12D TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
2 16028411 Lê Thị Thanh Trúc DHHO12B Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
3 16020111 Phạm Khả Hân DHHO12B Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
4 16023321 Đặng Thùy Trang DHHO12B Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
5 16023391 Nguyễn Thị Hương Giang DHHO12B Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
6 16029361 Phạm Cao Phông DHHO12D Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
7 16045671 Lê Duy DHHO12D Hoàng Minh Sơn/Phùng Thị Cẩm Loan
8 16021031 Nguyễn Hoàng Long DHHO12B Thầy Phạm Văn Phước
9 16030021 Sú Thế Tấn DHHO12B Thầy Phạm Văn Phước
HỘI ĐỒNG 8: 7g30_Sáng chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16040101 Võ Thị Minh Thủy DHHO12B Thầy Phạm Văn Phước
2 16019141 Nguyễn Thị Huỳnh Như DHHO12B Thầy Phạm Văn Phước
3 15078881 Văng Gia Huy DHHO11D Thầy Phạm Văn Phước
4 16080231 Phạm Hoàng Yến Nhi DHHO12D Thầy Phạm Văn Phước;
TS. Trần Thị Diệu Thuần
5 16012051 Phạm Đỗ Lưu Đức DHHO12ATT Thầy Phạm Văn Phước;
TS. Trần Thị Diệu Thuần
6 16024841 Nguyễn Tấn Phát DHHO12ATT Thầy Phạm Văn Phước;
TS. Trần Thị Diệu Thuần
7 16021361 Phạm Nguyễn Hoàng Trung DHHO12ATT Thầy Phạm Văn Phước;
TS. Trần Thị Diệu Thuần
8 16068331 Phan Thị Ngọc Nhi DHHO12C Thầy Phạm Văn Phước;
TS. Trần Thị Diệu Thuần
9 16051541 Trần Minh Phước DHHO12ATT Thầy Lê Hoài Ân
HỘI ĐỒNG 9: 7g30_Sáng chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16012021 Nguyễn Hải Dương DHHO 12A ThS. Lê Trọng Thành
2 16014681 Nguyễn Thị Kim Thoa DHHO 12A ThS. Lê Trọng Thành
3 16010291 Nguyễn Kim Thanh DHHO 12A ThS. Lê Trọng Thành
4 16016631 Lương Thụy Khánh Vân DHHO 12A ThS. Lê Trọng Thành
5 16025011 Võ Thị Ngọc Trân DHHO12B ThS. Lê Trọng Thành
6 16047231 Ngô Thị Mỹ Duyên DHHO12D ThS. Lê Trọng Thành
7 Lê Thị Kim Ngân DHHO12D ThS. Lê Trọng Thành
8 15041991 Nguyễn Định DHHO12D ThS. Lê Trọng Thành
9 16026871 Khổng Thị Thùy DHHO12B ThS. Lê Trọng Thành
HỘI ĐỒNG 10: 7g30_Sáng chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16033481 Nguyễn Đặng Băng Tâm DHHO12ATT ThS. Hoàng Minh Sơn
2 16041491 Lý Nhật Tú Trinh DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
3 16018451 Phạm Thị Kim Ngân DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
4 16030291 Trần Kiều Thùy Trang DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
5 16036401 Huỳnh Minh Thăng DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
6 16043311 Nguyễn Minh Thao DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
7 16029901 Nguyễn Bá Vương DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
8 16031951 Trần Thị Tuyết Trinh DHHO12B ThS. Hoàng Minh Sơn
HỘI ĐỒNG 11: 7g30_Sáng thứ 2_16/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16015381 Vũ Đình Công DHHO12ATT ThS. Lê Trọng Thành
2 16057851 Phan Hưng Thịnh DHHO12ATT ThS. Lê Trọng Thành
3 16048781 Trần Minh Trí DHHO12ATT ThS. Lê Trọng Thành
4 16021641 Nguyễn Thị Quỳnh Vi DHHO 12A ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch;
Thầy Lê Hoài Ân
5 16013741 Nguyễn Nhật Tùng DHHO 12A ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch;
Thầy Lê Hoài Ân
6 16014451 Nguyễn Đức Mạnh DHHO 12A ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch;
Thầy Lê Hoài Ân
7 16034871 Nguyễn Thị Hồng Nhung DHHO12ATT ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch;
Thầy Lê Hoài Ân
8 16039671 Nguyễn Trường Minh DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch
9 16060231 Phạm Quốc Anh DHHO12ATT ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thạch
HỘI ĐỒNG 12: 7g30_Sáng thứ 2_16/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16014881 Nguyễn Đức Minh DHHO 12A TS. Lưu Thị Việt Hà
2 16014581 Nguyễn Hải Hưng DHHO 12A TS. Lưu Thị Việt Hà
3 16017471 Nguyễn Phạm Nguyên DHHO 12A TS. Lưu Thị Việt Hà
4 16012041 Lâm Hà Duy DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
5 16056581 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
6 16056811 Võ Thị Ngọc Huyền DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
7 16046871 Phạm Khánh Linh DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
8 16033921 Hồ Trần Thuỷ Tiên DHHO12ATT TS. Võ Thành Công
HỘI ĐỒNG 13: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16040071 Nguyễn Thị Mai Phương DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
2 16045931 nguyễn thị xuân Thu DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
3 16032741 Trần Minh Phương DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
4 16029651 Lê Minh Quân DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
5 16069181 Nguyễn Thị Nhanh DHHO12D ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
6 16056801 Lâm Hoàng Bảo DHHO 12A ThS. Trần Thị Lan Anh
7 16018301 Võ Minh Sơn DHHO 12A ThS. Trần Thị Lan Anh
8 16020221 Vũ Phạm Hồng Anh DHHO12B ThS. Trần Thị Lan Anh
9 16028791 Võ Nhật Luân DHHO12C ThS. Trần Thị Lan Anh
HỘI ĐỒNG 14: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16053781 Phạm Ngọc Phi DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải
2 16020331 nguyễn khánh Duy DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải
3 16021781 Lê Hoàng Luân DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải
4 16034731 Nguyễn thanh Văn DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải
5 16065651 Trần Văn Xuân DHHO12D ThS. Trần Hữu Hải
6 16031071 Nguyễn Thị Hồng Quyên DHHO12D ThS. Trần Hữu Hải
7 16048531 Trương Thị Thu Hương DHHO12D ThS. Trần Hữu Hải
8 16045271 Trương Hữu Nhựt Minh DHHO12D ThS. Trần Hữu Hải
9 16025951 Đặng Thanh Phú DHHO12D ThS. Trần Hữu Hải
HỘI ĐỒNG 15: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16017621 Đặng Nhã Uyên DHHO12ATT TS. Trần Thị Thanh Nhã
2 16032201 Nguyễn Phúc Ánh Dương DHHO12ATT TS. Trần Thị Thanh Nhã
3 16026931 Huỳnh Thị Huỳnh My DHHO12ATT TS. Trần Thị Thanh Nhã
4 15096121 Võ Hùng Phong DHHO11E TS. Trần Thị Thanh Nhã
5 16017451 Nguyễn Đặng Thành Ân DHHO12ATT ThS. Trần Thị Lan Anh
6 16017211 Trần Thúy Nga DHHO 12A ThS. Trần Thị Lan Anh
7 16021001 Trần Thị Kim Chi DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải;
TS. Nguyễn Văn Sơn
8 15082301 Trần Quang Hiếu DHHO11D ThS. Trần Hữu Hải;
TS. Nguyễn Văn Sơn
HỘI ĐỒNG 16: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16037001 Phạm Thị Cẩm Thư DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải;
TS. Nguyễn Văn Sơn
2 16038721 Nguyễn Thị Hoài Thịnh DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải;
TS. Nguyễn Văn Sơn
3 16053901 Trần Ý Nhi DHHO12B ThS. Trần Hữu Hải;
TS. Nguyễn Văn Sơn
4 16017951 Bùi Anh Kiệt DHHO 12A ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
5 16043141 Nguyễn Đỗ Minh Thy DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
6 16050811 Đặng Thị Thu Trang DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
7 16033431 Đỗ Diệu Linh DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
8 16030181 Nguyễn Tuấn An DHHO12C ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
HỘI ĐỒNG 17: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16014101 Trần Trường Thanh DHHO 12A ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
2 16049331 Nguyễn Thị Hoàng Yến DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
3 16036931 Nguyễn Thị Quỳnh DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
4 16033151 Nguyễn Thị Hiếu DHHO12D ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
5 16081531 Phạm Minh Huân DHHO12D TS. Phạm Thị Hồng Phượng
6 16070071 Lê Trần Quốc Khải DHHO12D TS. Phạm Thị Hồng Phượng
7 16065491 Lê Trần Hoàng Lộc DHHO12D TS. Phạm Thị Hồng Phượng
8 16071701 Nguyễn Tiểu Kiệt DHHO12D TS. Phạm Thị Hồng Phượng
9 16029201 Nguyễn Thị Phương Thảo DHHO12ATT TS. Phạm Thị Hồng Phượng
HỘI ĐỒNG 18: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16055341 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12D TS. Cao Xuân Thắng
2 16046541 Hồ Thị Bích Chi DHHO12D TS. Cao Xuân Thắng
3 16045591 Nguyễn Thị Vân Anh DHHO12D TS. Cao Xuân Thắng
4 16043491 Trần Tiến Anh DHHO12ATT TS. Cao Xuân Thắng
5 16010061 Bùi Triệu Thiên DHHO 12A TS. Cao Xuân Thắng
6 16014951 Phạm Nguyên Vĩnh Sơn DHHO 12A TS. Cao Xuân Thắng
7 16019641 Ngũ Ngọc Như Quỳnh DHHO 12A TS. Cao Xuân Thắng
8 16044791 Huỳnh Hữu Khanh DHHO12D TS. Cao Xuân Thắng
9 16037301 Nguyễn Lê Thanh Hiền DHHO12D TS. Cao Xuân Thắng
HỘI ĐỒNG 19: 13g00_Chiều Chủ nhật_15/9/2019
TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 16016351 Ngô Thị Thanh Thanh DHHO 12A TS. Văn Thanh Khuê
2 16011121 Phan Nguyễn Hồng Tân DHHO 12A TS. Văn Thanh Khuê
3 16051251 Nguyễn Trương Vinh DHHO 12A TS. Văn Thanh Khuê
4 16011761 Nguyễn Trường Giang DHHO 12A TS. Văn Thanh Khuê
5 16070091 Ngô Võ Thanh Ngân DHHO12D TS. Trần Thị Diệu Thuần
6 16074221 Vũ Thị Mai Anh DHHO12D TS. Trần Thị Diệu Thuần
7 16073531 Lê Thị Bảo Yến DHHO12D ThS. Trần Thị Lan Anh
8 16034171 Nguyễn Thị Tường Vy DHHO12B ThS. Trương Văn Minh;
TS. Phạm Thị Hồng Phượng

 

Đơn vị liên kết