TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Giải quyết trùng lịch thi HK1 (2020-2021)
29/12/2020
  1. Sinh viên đến phòng giáo vụ để nhận lại đơn xin giải quyết trùng lịch thi của mình
  2. Photo trả lại khoa 1 bản, khi đi thi lại (theo thời gian giải quyết trùng lịch) phải cầm theo đơn bản chính
STT MSSV Họ và Tên Lớp Tiết thi Ngày thi Môn trùng Giải quyết
Môn 1 Môn 2
1 17066411 Võ Văn Cường DHVC13A 11 – 12 06/01/2021 Hóa hữu cơ Kỹ năng phát triển nghề nghiệp Chuyển lịch thi môn “Hóa hữu cơ” sang tiết 9 – 10, phòng D9.01, ngày 06/01/2021
2 18028781 Nguyễn Quốc Trường Sơn DHTP14 11 – 12 06/01/2021 Kiểm soát chất lượng trong Hóa phân tích Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích Chuyển lịch thi môn “Kiểm soát chất lượng trong Hóa phân tích” sang tiết 9 – 10, phòng V14.02, ngày 06/01/2021
3 17071521 Trần Thái Hoàng DHTP13 11 – 12 06/01/2021 Kiểm soát chất lượng trong Hóa phân tích Hóa hữu cơ
3 19470341 Bùi Ngọc Lân DHPT15 9 – 10 08/01/2021 Phân tích trắc quang Cơ sở văn hóa Việt Nam Chuyển lịch thi môn “Phân tích trắc quang” sang tiết 7 – 8, phòng A6.04, ngày 08/01/2021
4 19445141 Hồ Tá Huy DHPT15 9 – 10 08/01/2021 Phân tích trắc quang Cơ sở văn hóa Việt Nam
5 19434161 Lê Thị Thanh Trà DHPT15 9 – 10 08/01/2021 Phân tích trắc quang Cơ sở văn hóa Việt Nam
6 16062441 Lê Tấn Hải DHHO12BTT 9 – 10 11/01/2021 Hóa học màu sắc Phân tích vật liệu Chuyển lịch thi môn “Hóa học màu sắc” sang tiết 7 – 8, phòng V7.03, ngày 11/01/2021
7 18087891 Võ Thị Huyền Trang DHVC14A 9 – 10 06/01/2021 Hóa hữu cơ Giản đồ pha Chuyển lịch thi môn “Hóa hữu cơ” sang tiết 7 – 8, phòng X11.04, ngày 06/01/2021

 

Đơn vị liên kết