TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Gia hạn đăng ký đề tài KLTN năm học 2019-2020
05/09/2019

Theo thông báo mới nhất của Ban lãnh đạo Khoa, các sinh viên khóa 12 và SV học lại môn KLTN được gia hạn đăng ký đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020 đến 16h30 ngày 06/9/2019

Lý do: từ năm nay sẽ không có đợt đăng ký đề tài lần 2 nên khoa gia hạn cho sinh viên được bổ sung đăng ký trong 1 ngày duy nhất 06/9/2019

  • Khoa sẽ không bổ sung thêm đề tài mà chỉ sử dụng các mã đề tài đã được cấp.

Các SV chưa đăng ký đề tài nhanh chóng nộp đơn đăng ký cho GVHD sau đó nộp về cho các Thầy Cô trưởng bộ môn. SV nào không nộp sẽ làm đề tài vào năm học sau.

Đơn vị liên kết