TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
DS sinh viên nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 6+7/2021
14/07/2021
  • Các sinh viên còn thiếu chứng chỉ: cập nhật và bổ sung trước 16h30 ngày 15/7/2021 cho khoa Ngoại ngữ và Trung tâm tin học, sau đó nhắn tin qua messenger cho giáo vụ khoa (cô Nhung) hoặc gọi điện thoại để xác nhận đã nộp chứng chỉ cho cô qua số đt: 090.9911.năm.ba.chín
  • Các sinh viên còn thiếu công nợ (1tr) tiền “học phí tốt nghiệp”: đóng tiền trước 16h30 ngày 15/7 và chụp minh chứng nộp tiền gửi qua messenger FB cho giáo vụ khoa (xem trong FB group sinh viên)

>> Sau thời hạn trên, khoa sẽ không giải quyết các trường hợp xin bổ sung

STT Họ và tên SV Lớp  Mã sinh viên Tình trạng xét TN Hồ sơ
1 Nguyễn Thị Thảo CDHO19A 18014721 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
2 Hoàng Thị Tường Vy DHHC13A 17039601 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
3 Lê Thị Châu Giang DHHC13A 17023351 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
4 Nguyễn Hồng Yến Xuân DHHC13A 17013641 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
5 Võ Tùng Minh Thư DHHC13A 17023311 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
6 Lê Thị Kim Thuận DHHC13B 17061801 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
7 Nguyễn Thị Châu Anh DHHC13B 17089461 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
8 Nguyễn Thị Tường Duy DHHC13B 17066161 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
9 Tô Thị Kim Đào DHHC13B 17071271 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
10 Nguyễn Quốc Thịnh DHHO10B 14057681 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
11 Trần Giang Nam DHHO11BVL 15119461 Thiếu: Chứng chỉ tin học
 Chứng chỉ B Tiếng Anh
Online/bổ sung Hồ sơ giấy
Nguyễn Thị Thanh Dung DHHO11A 15031421 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
12 Đỗ Thành Danh DHHO11D 15059201 Thiếu: Chứng chỉ TOEIC 400 Online/bổ sung Hồ sơ giấy
13 Võ Hùng Phong DHHO11E 15096121 Thiếu: Chứng chỉ tin học Online/bổ sung Hồ sơ giấy
14 Phạm Thanh Quang DHHO12A 16012091 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
15 Huỳnh Lê Bách Tùng DHHO12ATT 16045541 Thiếu: Chứng chỉ TOEIC 400
 Công Nợ: Học phí tốt nghiệp
Online/bổ sung Hồ sơ giấy
16 Trần Minh Trí DHHO12ATT 16048781 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
17 Nguyễn Duy Khôi DHHO12C 16027931 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
18 Đỗ Diệu Linh DHHO12D 16033431 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
19 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12D 16055341 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
20 Nguyễn Thị Phương Anh DHHO13ATT 17008981 Chứng chỉ TOEIC 450 Online/bổ sung Hồ sơ giấy
21 Đặng Mai Tuấn DHHO15AVL 19534971 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
22 Lê Mạnh PHước DHHO15AVL 19535891 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
23 Lê Ngọc Tân DHHO15AVL 19534431 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
24 Lê Thị Hạnh DHHO15AVL 19535001 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
25 Lê Xuân Thành DHHO15AVL 19535901 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
26 Trần Đỗ Tú Anh DHHO15AVL 19536231  Công Nợ: Học phí tốt nghiệp Online/bổ sung Hồ sơ giấy
27 Trần Thành Phú DHHO15AVL 19535991 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
28 Nguyễn Kim Hoàng DHHO9A 13051011 Đủ đk xét TN/ chờ HĐ xét trễ hạn Online/bổ sung Hồ sơ giấy
29 Trần Hữu Phúc DHPT11A 15040561 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
30 Huỳnh Trần Phúc Huy DHPT12A 16023711 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
31 Bùi Thị Kiều Trinh DHPT12A 16016861 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
32 Nguyễn Văn Hải DHPT12A 16048041 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
33 Hồ Thị Hồng Thương DHPT13A 17059841  Công Nợ: Học phí tốt nghiệp Online/bổ sung Hồ sơ giấy
34 Nguyễn Thị Băng Thanh DHPT13A 17030051 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
35 Trương Hoàng Ngọc Uyên DHPT13A 17045301 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
36 Ngô Thị Diệu Linh DHHO10A 14110801 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
37 Dương Thị Thúy Vi DHHO10B 14059741 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
38 Phan Thị Thủy DHHO10D 14134351 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
39 Vũ Công Bảo DHHO11ATT 15023591 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
40 Nguyễn Thị Thanh Hiền DHHO11ATT 15011721 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
41 Ngô Thị Kim Ly DHHO11ATT 15014211 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
42 Lê Đình Mai Oanh DHHO11ATT 15020321 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
43 Nguyễn Khánh Tường DHHO1A 15051421 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
44 Huỳnh Phan Mỹ Huyền DHHO11B 15042051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
45 Đoàn Diễm Trinh DHHO11B 15017051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
46 Nguyễn Thị Ngọc Yến DHHO11B 15016831 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
47 Võ Trần Bảo Uyên DHHO11BTT 15010631 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
48 Trần Nguyễn Thái Thi DHHO11C 15085051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
49 Nguyễn Phước Thiện DHHO11C 15087391 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
50 Lê Huy Tường DHHO11C 15056611 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
51 Bùi Triệu Thiên DHHO12A 16010061 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
52 Huỳnh Minh Thăng DHHO12B 16036401 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
53 Nguyễn Tấn Đạt DHHO10D 14123771 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
54 Trần Minh Nhựt DHPT10A 14037781 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
55 Lê Thị Kim Tuyến DHPT12A 16036031 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
56 Phạm Thị Ngọc Thắm DHPT13A 17052291 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy/thiếu GKS
Đơn vị liên kết