TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
DS sinh viên đủ điều kiện xét TN đợt tháng 6+7/2021
16/07/2021
STT Họ và tên SV Lớp  Mã sinh viên Tình trạng xét Hồ sơ
1 Nguyễn Thị Thảo CDHO19A 18014721 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
2 Hoàng Thị Tường Vy DHHC13A 17039601 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
3 Lê Thị Châu Giang DHHC13A 17023351 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
4 Nguyễn Hồng Yến Xuân DHHC13A 17013641 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
5 Võ Tùng Minh Thư DHHC13A 17023311 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
6 Lê Thị Kim Thuận DHHC13B 17061801 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
7 Nguyễn Thị Châu Anh DHHC13B 17089461 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
8 Nguyễn Thị Tường Duy DHHC13B 17066161 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
9 Tô Thị Kim Đào DHHC13B 17071271 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
10 Nguyễn Quốc Thịnh DHHO10B 14057681 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
11 Trần Giang Nam DHHO11BVL 15119461 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
12 Nguyễn Thị Thanh Dung DHHO11A 15031421 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
13 Phạm Thanh Quang DHHO12A 16012091 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
14 Trần Minh Trí DHHO12ATT 16048781 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
15 Nguyễn Duy Khôi DHHO12C 16027931 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
16 Đỗ Diệu Linh DHHO12D 16033431 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
17 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12D 16055341 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
18 Đặng Mai Tuấn DHHO15AVL 19534971 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
19 Lê Mạnh PHước DHHO15AVL 19535891 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
20 Lê Ngọc Tân DHHO15AVL 19534431 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
21 Lê Thị Hạnh DHHO15AVL 19535001 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
22 Lê Xuân Thành DHHO15AVL 19535901 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
23 Trần Đỗ Tú Anh DHHO15AVL 19536231 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
24 Trần Thành Phú DHHO15AVL 19535991 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
25 Nguyễn Kim Hoàng DHHO9A 13051011 Đủ đk xét TN/ chờ HĐ xét trễ hạn Online/bổ sung Hồ sơ giấy
26 Trần Hữu Phúc DHPT11A 15040561 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
27 Huỳnh Trần Phúc Huy DHPT12A 16023711 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
28 Bùi Thị Kiều Trinh DHPT12A 16016861 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
29 Nguyễn Văn Hải DHPT12A 16048041 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
30 Hồ Thị Hồng Thương DHPT13A 17059841 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
31 Nguyễn Thị Băng Thanh DHPT13A 17030051 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
32 Trương Hoàng Ngọc Uyên DHPT13A 17045301 Đủ đk xét TN Online/bổ sung Hồ sơ giấy
33 Ngô Thị Diệu Linh DHHO10A 14110801 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
34 Dương Thị Thúy Vi DHHO10B 14059741 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
35 Phan Thị Thủy DHHO10D 14134351 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
36 Vũ Công Bảo DHHO11ATT 15023591 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
37 Nguyễn Thị Thanh Hiền DHHO11ATT 15011721 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
38 Ngô Thị Kim Ly DHHO11ATT 15014211 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
39 Lê Đình Mai Oanh DHHO11ATT 15020321 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
40 Nguyễn Khánh Tường DHHO1A 15051421 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
41 Huỳnh Phan Mỹ Huyền DHHO11B 15042051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
42 Đoàn Diễm Trinh DHHO11B 15017051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
43 Nguyễn Thị Ngọc Yến DHHO11B 15016831 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
44 Võ Trần Bảo Uyên DHHO11BTT 15010631 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
45 Trần Nguyễn Thái Thi DHHO11C 15085051 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
46 Nguyễn Phước Thiện DHHO11C 15087391 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
47 Lê Huy Tường DHHO11C 15056611 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
48 Bùi Triệu Thiên DHHO12A 16010061 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
49 Huỳnh Minh Thăng DHHO12B 16036401 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
50 Nguyễn Tấn Đạt DHHO10D 14123771 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
51 Trần Minh Nhựt DHPT10A 14037781 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
52 Lê Thị Kim Tuyến DHPT12A 16036031 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy
53 Phạm Thị Ngọc Thắm DHPT13A 17052291 Đủ đk xét TN Đã nộp HS giấy/thiếu GKS
Đơn vị liên kết