TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách SV khóa mới 2019 chưa khám sức khỏe
12/09/2019

 Danh sách SV khóa mới 2019 chưa khám sức khỏe 

Phòng CTSV yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách chưa khám sức khỏe phải bổ sung giấy khám sức khỏe về phòng CTSV trước ngày 20/9/2019

TT MSSV Họ Tên Mã lớp Khóa học
1 19459901 Nguyễn Đình Thành Đạt CDHO20A 2019 – 2020
2 19464051 Nguyễn Âu Bình Khang CDHO20A 2019 – 2020
3 19433681 Nguyễn Kiều DHHO15A 2019 – 2020
4 19442921 Trần Thị Ngà DHHO15A 2019 – 2020
5 19432361 Bùi Mỹ Tiên DHHO15A 2019 – 2020
6 19436701 Lê Thiên Phúc DHHO15A 2019 – 2020
7 19432321 Võ Nguyễn Minh Trí DHHO15A 2019 – 2020
8 19437041 Lê Thanh Thuy DHHO15A 2019 – 2020
9 19523321 Nguyễn Lê Hương Quỳnh DHHO15ATT 2019 – 2020
10 19447561 Cao Hoàng Anh DHHO15B 2019 – 2020
11 19444751 Trần Hoàn Minh Châu DHHO15B 2019 – 2020
12 19534391 Nguyễn Anh Khoa DHHO15B 2019 – 2020
13 19444241 Nguyễn Thị Hoàng My DHHO15B 2019 – 2020
14 19475871 Nguyễn Thanh Duy DHHO15B 2019 – 2020
15 19447771 Nguyễn Thị Hồng Oanh DHHO15B 2019 – 2020
16 19468831 Nguyễn Hồng Vân DHHO15B 2019 – 2020
17 19512021 Hứa Thị Linh Chi DHHO15C 2019 – 2020
18 19528111 Trần Bá Nam DHHO15C 2019 – 2020
19 19524061 Nguyễn Văn Duy DHHO15C 2019 – 2020
20 19491191 Liên Thị Kim Trang DHHO15C 2019 – 2020
21 19497481 Nguyễn Thị Yến Vy DHHO15C 2019 – 2020
22 19495441 Nguyễn Ngọc Anh Thư DHHO15C 2019 – 2020
23 19493641 Nguyễn Tố Thanh Tâm DHHO15C 2019 – 2020
24 19529241 Nguyễn Đức Tân DHHO15C 2019 – 2020
25 19527351 Phạm Văn Toàn DHHO15C 2019 – 2020
26 19535591 Đỗ Ánh Dương DHHO15D 2019 – 2020
27 19535921 Nguyễn Thị Kiều Hạnh DHHO15D 2019 – 2020
28 19536661 Nguyễn Ngọc Diệp DHHO15D 2019 – 2020
29 19534551 Võ Thị Ngọc Linh DHHO15D 2019 – 2020
30 19535681 Nguyễn Thị Mỹ Linh DHHO15D 2019 – 2020
31 19535861 Trương Công Anh DHHO15D 2019 – 2020
32 19535031 Nguyễn Trần Gia Huy DHHO15D 2019 – 2020
33 19534821 Phan Thị Thu Ngân DHHO15D 2019 – 2020
34 19535141 Lê Thị Thanh Ngân DHHO15D 2019 – 2020
35 19536631 Nguyễn Thị Tuyết Ngân DHHO15D 2019 – 2020
36 19534921 Phạm Ngọc Bảo Ngân DHHO15D 2019 – 2020
37 19535811 Trần Phú Cương DHHO15D 2019 – 2020
38 19534871 Nguyễn Xuân Hậu DHHO15D 2019 – 2020
39 19535511 Dương Nguyễn Phương Quỳnh DHHO15D 2019 – 2020
40 19535951 Lê Thị Thanh Quỳnh DHHO15D 2019 – 2020
41 19534601 Võ Thị Thuận DHHO15D 2019 – 2020
42 19535631 Tân Huyền Trân DHHO15D 2019 – 2020
43 19534791 Phan Thị Huỳnh Như DHHO15D 2019 – 2020
44 19535051 Phạm Minh Tân DHHO15D 2019 – 2020
45 19535451 Nguyễn Tấn Tài DHHO15D 2019 – 2020
46 19535071 Nguyễn Thị Mỹ Phụng DHHO15D 2019 – 2020
47 19535251 Trần Thị Phương Trinh DHHO15D 2019 – 2020
48 19535011 Nguyễn Phương Phụng Nhi DHHO15D 2019 – 2020
49 19534861 Nguyễn Văn Hàn Thuyên DHHO15D 2019 – 2020

 

Đơn vị liên kết