TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2020
15/01/2020

Các sinh viên tốt nghiệp trong đợt tháng 1/2020 vui lòng kiểm tra lại thông tin về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính… nếu có sai sót vui lòng đem theo giấy khai sinh đến phòng Đào tạo nộp “đơn xin chỉnh sửa thông tin sinh viên” (có bán đơn tại nhà C)

  • Thời gian chỉnh sửa: đến hết ngày 14/2/2020
  • Nơi nhận hồ sơ chỉnh sửa: phòng đào tạo hoặc giáo vụ khoa

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết