TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt T12/2019
25/11/2019

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt T12/2019

Khoa hủy tư cách dự thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 do sinh viên chưa hoàn thành môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo, gồm:

Họ và Tên Lớp MSSV Lý do không được dự thi TN
Nguyễn Thị Tường Vy NCHO8A 14007221 Chưa học qua môn GDTC
Ngô Huỳnh Nhựt Long NCHO8A 14009211 Chưa học qua môn GDTC
Đơn vị liên kết