TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên đủ điều kiện nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp, năm học 2019-2020 (Cập nhật 8h ngày 25/6/2020)
24/06/2020

Danh sách sinh viên Đại học khóa 12 đủ điều kiện nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp, năm học 2019-2020 phải kiểm tra lại các thông tin sau:

  • Tên đề tài
  • Mã đề tài
  • Tên giáo viên hướng dẫn
  • Thời gian phản hồi thông tin bị sai/thiếu về cho Trưởng bộ môn: trước 16h30 ngày 06/7/2020; sau khi có quyết định hội đồng sẽ không được đăng ký chỉnh sửa/bổ sung

Kế hoạch triển khai báo cáo khóa luận tốt nghiệp như sau:

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp (SV báo cáo trên hội đồng)

TT Mã SV Sinh viên thực hiện Lớp Hình thức Mã ĐT Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
1 16033711 Lê Phượng Linh DHHO12C BCTN
xin b/c hội đồng
2019/HD-079 Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng cavitation ThS. Trần Thị Hồng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
2 16045591 Nguyễn Thị Vân Anh DHHO12D ĐATN 2019/HD-080 Nghiên cứu phản ứng tổng hợp dầu gốc sinh học từ mỡ cá tra, ứng dụng kỹ thuật cavitation ThS. Trần Thị Hồng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
3 16029651 Lê Minh Quân DHHO12D ĐATN 2019/HD-081 Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi đến quá trình tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Bi-BTC bằng phương pháp vi sóng và ứng dụng phân hủy màu hữu cơ dưới ánh sáng nhìn thấy ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
4 16018381 Nguyễn Huy DHHO12B ĐATN 2019/HD-082 Nghiên cứu tổng hợp đánh giá cấu trúc vật liệu ZIF-8 và ứng dụng xử lý chất màu hữu cơ trong môi trường nước ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
5 16043491 Trần Tiến Anh DHHO12ATT ĐATN 2019/HH-098 Đánh giá khả năng hấp phụ kháng sinh
trong môi trường nước của vật liệu khung hữu cơ kim loại ZIF-8
TS. Cao Xuân Thắng
6 16019641 Ngũ Ngọc Như Quỳnh DHHO12A ĐATN 2019/HH-105 Tổng hợp nano vàng, bạc bằng dịch chiết lá xá xị định hướng ứng dụng làm vật liệu xúc tác xử lý chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
7 16022341 Phạm Ngọc Minh Thư DHHO12A ĐATN 2019/HH-107 Tổng hợp nano vàng, bạc bằng dịch chiết nụ vối định hướng ứng dụng làm vật liệu xúc tác xử lý chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
8 16057851 Phan Hưng Thịnh DHHO12ATT ĐATN 2019/HH-113 Nghiên cứu chế tạo gốm thủy tinh germanotellurite với thành phần Ag2O thay thế K2O TS. Lộ Nhật Trường
9 16032741 Trần Minh Phương DHHO12D ĐATN 2019/HH-131 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong mầm và bông súp lơ xanh (Brassica oleracea var. italica) trồng tại Đà Lạt. TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
10 16033921 Hồ Trần Thuỷ Tiên DHHO12ATT ĐATN 2019/HH-143 Tổng hợp và phân tích hóa lý một số dẫn xuất mới của Phenothiazine TS. Trần Nguyễn Minh Ân
11 16046871 Phạm Khánh Linh DHHO12ATT ĐATN 2019/HH-144 Tổng hợp 2-((7-bromo-10-ethyl-5-oxido-10H-phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazinecarbothioamide mới dựa trên phenothiazin TS. Trần Nguyễn Minh Ân
12 16030041 Kiều Thị Trang DHHO12B ĐATN 2019/HH-150 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazide từ các amine vòng bậc 2 và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
13 16011531 Nguyễn Thị Ngọc Cầm DHHO12A ĐATN 2019/HH-161 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm trên hệ polimer tự nhiên ThS. Phạm Thành Tâm
14 16036261 Nguyễn Thị Hồng Sen DHHO12B ĐATN 2019/HH-187 Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu nanocomposite GrO@MIL-101(Cr) cho hấp phụ chất màu TS. Võ Thế Kỳ
15 16030701 Nguyễn Văn Lục DHHO12C ĐATN 2019/HD-085 Tổng hợp Polymer bền nhiệt dưới tác động chiếu xạ Gamma định hướng ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu ThS. Nguyễn Thị Liễu
16 16050801 Nguyễn Xuân Hướng DHHO12C ĐATN 2019/HH-199 Nghiên cứu tách chiết hợp chất polyphenols từ bã cà phê và khả năng chống lão hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
17 16029891 Trần Lê Hữu Phước DHPT12A ĐATN 2019/PT-002 Phân tích hàm lượng chì tích lũy trên cá rô đồng và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm TS. Nguyễn Quốc Thắng
18 16049501 Nguyễn Vũ Phương Uyên DHPT12A ĐATN 2019/PT-003 Phân tích hàm lượng Cd, Fe, Zn trong hải sản TS. Nguyễn Quốc Thắng
19 16032521 Châu Nguyễn Kiều Tiên DHPT12A ĐATN 2019/PT-010 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Pirimicard desmethyl trong nông sản TS. Nguyễn Quốc Thắng
20 16022661 Đồng Ngọc Thanh DHPT12A ĐATN 2019/PT-016 Khảo sát quy trình xác định Hg bằng phương pháp quang phổ với dẫn xuất triethyl thio cumarin sử dụng Fe3O4/TiO2 nanocomposites. TS. Trần Thị Thanh Thúy
21 16015201 Hoàng Anh Thi DHPT12A ĐATN 2019/PT-017 Khảo sát quy trình xác định Hg bằng phương pháp quang phổ với dẫn xuất triethyl thio cumarin sử dụng Fe3O4/Bentonite nanocomposites. TS. Trần Thị Thanh Thúy
22 16014961 Đỗ Thị Mỹ Dung DHPT12A ĐATN 2019/PT-019 Khảo sát quy trình xác định Cr bằng phương pháp quang phổ với Diphenylcarbazide sử dụng Chitosan/TiO2/Fe3O4 nanocomposites. TS. Trần Thị Thanh Thúy
23 16073831 Nguyễn Thị Mỹ Phượng DHPT12A ĐATN 2019/PT-020 Khảo sát quy trình xác định Phosphat bằng phương pháp quang phổ sử dụng Chitosan/TiO2/Fe3O4 nanocomposites. TS. Trần Thị Thanh Thúy
24 16076681 Nguyễn Thị Kim Yên DHPT12A ĐATN 2019/PT-021 Khảo sát quy trình xác định phosphat bằng phương pháp quang phổ sử dụng Fe3O4/TiO2 nanocomposites. TS. Trần Thị Thanh Thúy
25 16016191 Nguyễn Thị Cẩm Hồng DHPT12A ĐATN 2019/PT-024 Khảo sát quy trình xác định paracetamol bằng phương pháp quang phổ sử dụng chất oxy hóa KMnO4. TS. Trần Thị Thanh Thúy
26 16066281 Huỳnh Kim Phụng DHPT12A ĐATN 2019/PT-025 Khảo sát quy trình xác định paracetamol bằng phương pháp quang phổ sử dụng chất oxy hóa vanilin. TS. Trần Thị Thanh Thúy
27 16020511 Phạm Thị Vân Anh DHPT12A ĐATN 2019/PT-049 Xây dựng quy trình xác định hoạt chất Chloramphenicol bằng HPLC, ứng dụng màng MIP xác định Chloramphenicol trong nền mẫu mật ong TS. Nguyễn Văn Trọng
28 16016801 Lê Thị Cát Tường DHPT12A ĐATN 2019/PT-052 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu in dấu phân tử polymer (MIP), đánh giá đặc tính và tính chọn lọc của MIP cho hoạt chất Quercetin TS. Nguyễn Văn Trọng
29 16018321 Trương Thúy Ngọc DHPT12A ĐATN 2019/PT-060 Phân tích và đánh giá hoạt tính sinh học các thành phần có trong lá cây Húng quế (Ocimum basilicum) thu hoạch tại thị trấn Trần Đề. TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
30 16010031 Đỗ Trần Hồng Hạt DHPT12A ĐATN 2019/PT-062 Xác định thông số quá trình khuếch tán của phân urê thông minh trong môi trường nước ThS. Nguyễn Hữu Trung
31 16021621 Võ Châu Hải My DHPT12A ĐATN 2019/PT-066 Nghiên cứu tách chiết hợp chất polyphenols từ vỏ quả măng cụt và khả năng chống lão hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
32 16019701 Trần Thị Diệu My DHPT12A ĐATN 2019/PT-067 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite chitosan/C@Fe3O4 ứng dụng loại bỏ levofloxcin trong nước PGS.TS Nguyễn Văn Cường
33 16042511 Phan Thị Thu Thùy DHPT12A ĐATN 2019/PT-229 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết Ethyl acetate của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm

Danh sách sinh viên Báo cáo tốt nghiệp (Thành lập hội đồng chấm báo cáo) – cập nhật 15h00 ngày 24/6/2020

TT Mã SV Sinh viên thực hiện Lớp Bộ môn Mã ĐT Tên đề tài sau khi đăng ký thay đổi Giảng viên hướng dẫn
1 15033551 Nguyễn Thị Thảo Sương DHHO11A HD 2019/HD-075 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu hàm lượng oxy thấp từ dầu thực vật trên xúc tác acid và base dị thể. TS. Triệu Quang Tiến
2 15068851 Trương Quốc Đạt DHHO11D HD 2019/HD-075 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu hàm lượng oxy thấp từ dầu thực vật trên xúc tác acid và base dị thể. TS. Triệu Quang Tiến
3 15045081 Nguyễn Chí Trúc Giang DHHO11D HD 2019/HD-075 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu hàm lượng oxy thấp từ dầu thực vật trên xúc tác acid và base dị thể. TS. Triệu Quang Tiến
4 15077031 Trần Văn Di DHHO11D HD 2019/HD-075 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu hàm lượng oxy thấp từ dầu thực vật trên xúc tác acid và base dị thể. TS. Triệu Quang Tiến
5 16034171 Nguyễn Thị Tường Vy DHHO12B HD 2019/HD-075 Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu hàm lượng oxy thấp từ dầu thực vật trên xúc tác acid và base dị thể. TS. Triệu Quang Tiến
6 16026931 Huỳnh Thị Huỳnh My DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-076 Tổng hợp xúc tác rắn cho quá trình điều chế biodiesel từ vỏ dừa nước TS. Đỗ Quý Diễm
7 16012051 Phạm Đỗ Lưu Đức DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-076 Tổng hợp xúc tác rắn cho quá trình điều chế biodiesel từ vỏ dừa nước TS. Đỗ Quý Diễm
8 16049751 Lê Hữu Phước DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-076 Tổng hợp xúc tác rắn cho quá trình điều chế biodiesel từ vỏ dừa nước TS. Đỗ Quý Diễm
9 16021031 Nguyễn Hoàng Long DHHO12B CNHH&VL 2019/HD-077 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
10 16030021 Sú Thế Tấn DHHO12B CNHH&VL 2019/HD-077 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
11 16024661 Lê Thị Thu Giang DHHO12C HD 2019/HD-077 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
12 16024421 Phạm Thị Quỳnh Như DHHO12C HD 2019/HD-077 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
13 16048831 Nguyễn Trọng Hiếu DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-078 Khảo sát trích li tinh dầu ớt ThS. Trương Kim Ngân
TS. Đỗ Quý Diễm
14 16020341 Nguyễn Thị Ngọc Lành DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-078 Điều chế thuốc diệt cỏ từ muối, acid acetic và dịch chiết ethanol từ cây rau đắng ThS. Trương Kim Ngân
TS. Đỗ Quý Diễm
15 16017621 Đặng Nhã Uyên DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-078 Điều chế thuốc diệt cỏ từ muối, acid acetic và dịch chiết ethanol từ cây rau đắng ThS. Trương Kim Ngân
TS. Đỗ Quý Diễm
16 16048781 Trần Minh Trí DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-078 Điều chế thuốc diệt cỏ từ muối, acid acetic và dịch chiết ethanol từ cây rau đắng ThS. Trương Kim Ngân
TS. Đỗ Quý Diễm
17 16016611 Mai Thụy Ân DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HD-078 Điều chế thuốc diệt cỏ từ muối, acid acetic và dịch chiết ethanol từ cây rau đắng ThS. Trương Kim Ngân
TS. Đỗ Quý Diễm
18 15045411 Trần Thế Thông DHHO11C HD 2019/HD-079 Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng cavitation ThS. Trần Thị Hồng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
19 16041351 Trần Văn Năm DHHO12C HD 2019/HD-079 Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng cavitation ThS. Trần Thị Hồng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
20 16044791 Huỳnh Hữu Khanh DHHO12D CNHH&VL 2019/HD-081 Nghiên cứu tổng hợp đánh giá cấu trúc vật liệu khung cơ kim loại Bi-BDC bằng phương pháp dung nhiệt và ứng dụng phân hủy chất màu hữu cơ dưới ánh sáng nhìn thấy. ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
21 16019221 Đỗ Đức Hà DHHO12B CNHH&VL 2019/HD-082 1.   Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ – kim loại UiO-66(Zr) cho hấp phụ chất màu. ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
22 16065071 Phạm Trọng Ân DHHO12BTT HD 2019/HD-083 Tổng hợp mỡ bôi trơn Lithium ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
23 16036831 Đinh Thị Phương Hoa DHHO12C HD 2019/HD-083 Tổng hợp mỡ bôi trơn Lithium ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
24 16037571 Huỳnh Tấn Hùng DHHO12C HD 2019/HD-083 Tổng hợp mỡ bôi trơn Lithium ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
25 16037091 Lê Bách Khoa DHHO12C HD 2019/HD-083 Tổng hợp mỡ bôi trơn Lithium ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
26 16027931 Nguyễn Duy Khôi DHHO12C HD 2019/HD-084 Tổng hợp mỡ bôi trơn Canxi ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
27 16042291 Phan Lâu DHHO12C HD 2019/HD-084 Tổng hợp mỡ bôi trơn Canxi ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
28 16043141 Nguyễn Đỗ Minh Thy DHHO12D CNHH&VL 2019/HD-088 Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Pb (II) của đất sét nano ThS. Nguyễn Thị Liễu
29 16050811 Đặng Thị Thu Trang DHHO12D CNHH&VL 2019/HD-089 Chế tạo chất lỏng nano bền nhiệt và khảo sát sự cải thiện tính dính ướt trên bề mặt đá vỉa Miocene Bạch Hổ ThS. Nguyễn Thị Liễu
30 16025721 Lê Minh Hiếu DHHO12C HD 2019/HD-094 Tổng hợp Kẽm cacbonat (Zinc Carbonate) bằng phương pháp kết tinh. ThS. Trần Ngọc Thắng
31 15073301 Lê Hải Thanh DHHO11C CNHH&VL 2019/HD-096 Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi để xử lý ion Cu2+ trong nước thải ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm
32 15089701 Bùi Tấn Hùng DHHO11E CNHH&VL 2019/HD-096 Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi để xử lý ion Cu2+ trong nước thải ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm
33 16056801 Lâm Hoàng Bảo DHHO12A CNHH&VL 2019/HD-096 Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi để xử lý ion Cu2+ trong nước thải ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm
34 16033481 Nguyễn Đặng Băng Tâm DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-097 Nghiên cứu quá trình dry reforming methane, acetone, và acetic acid TS. Cao Xuân Thắng
35 16036301 Lê Hà Anh DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-097 Nghiên cứu quá trình dry reforming methane, acetone, và acetic acid TS. Cao Xuân Thắng
36 16031951 Trần Thị Tuyết Trinh DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-099 Tổng hợp vật liệu polymer in dấu phân tử ứng dụng nhận biết chloramphenicol TS. Cao Xuân Thắng
37 16038721 Nguyễn Thị Hoài Thịnh DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-099 Tổng hợp vật liệu polymer in dấu phân tử ứng dụng nhận biết chloramphenicol TS. Cao Xuân Thắng
38 16018451 Phạm Thị Kim Ngân DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-099 Tổng hợp vật liệu polymer in dấu phân tử ứng dụng nhận biết chloramphenicol TS. Cao Xuân Thắng
39 16030291 Trần Kiều Thùy Trang DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-099 Tổng hợp vật liệu polymer in dấu phân tử ứng dụng nhận biết chloramphenicol TS. Cao Xuân Thắng
40 16020331 Nguyễn Khánh Duy DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-100 Tổng hợp vật liệu Ag/polymer/carbon nanotube composites bằng phản ứng Diels-Alder TS. Cao Xuân Thắng
41 16044301 Lỗ Minh Thành DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-100 Tổng hợp vật liệu Ag/polymer/carbon nanotube composites bằng phản ứng Diels-Alder TS. Cao Xuân Thắng
42 16049451 Vương Hải Đăng DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-101 Nghiên cứu quá trình tách nước từ phản ứng ester hóa tổng hợp alkyd resin từ dầu ăn thải TS. Cao Xuân Thắng
43 16041331 Lê Thị Kim Ngân DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-101 Nghiên cứu quá trình tách nước từ phản ứng ester hóa tổng hợp alkyd resin từ dầu ăn thải TS. Cao Xuân Thắng
44 16021641 Nguyễn Thị Quỳnh Vi DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-106 Tổng hợp nano vàng, bạc bằng dịch chiết cây kê huyết đằng định hướng ứng dụng làm vật liệu xúc tác xử lý chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
45 16036931 Nguyễn Thị Quỳnh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-108 Tổng Hợp Nano ZnO bằng dịch chiết lá lốt định hướng làm vật liệu xúc tác xử lí dư lượng kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
46 16049331 Nguyễn Thị Hoàng Yến DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-109 Tổng Hợp Nano ZnO bằng dịch chiết rau đay định hướng làm vật liệu xúc tác xử lý dư lượng kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
47 16030501 Lê Duy Ngọc DHHO12C HD 2019/HH-110 Tổng Hợp Nano ZnO bằng dịch chiết ngó sen định hướng làm vật liệu xúc tác xử lý dư lượng kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
48 16071911 Vương Khánh Kính DHHO12BTT HD 2019/HH-111 Tổng hợp Nano tinh dầu bạc hà kết hợp với Nano bạc định hướng làm vật liệu kháng khuẩn TS. Đoàn Văn Đạt
49 16070901 Huỳnh Phước Trung DHHO12BTT HD 2019/HH-111 Tổng hợp Nano tinh dầu bạc hà kết hợp với Nano bạc định hướng làm vật liệu kháng khuẩn TS. Đoàn Văn Đạt
50 16051541 Trần Minh Phước DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-112 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho K2O TS. Lộ Nhật Trường
51 16015381 Vũ Đình Công DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-112 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho K2O TS. Lộ Nhật Trường
52 16046131 Trần Thị Minh Ngọc DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-112 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho K2O TS. Lộ Nhật Trường
53 16013641 Quách Vệ Ân DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-114 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho Na2O TS. Lộ Nhật Trường
54 16017451 Nguyễn Đặng Thành Ân DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-114 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho Na2O TS. Lộ Nhật Trường
55 16072591 Võ Anh Dũng DHHO12BTT CNHH&VL 2019/HH-114 Nghiên cứu cấu trúc thủy tinh germanotellurite khi thay Ag2O cho Na2O TS. Lộ Nhật Trường
56 16010061 Bùi Triệu Thiên DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-115 Nghiên cứu chế tạo giấy chống thấm nước nanocomposite Cellulose/Ce,C-ZnO cho phản ứng xúc tác quang hóa TS. Lưu Thị Việt Hà
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
57 14127201 Nguyễn Nhựt Anh DHHO10D CNHH&VL 2019/HH-116 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano quang xúc tác Ta/ZnO TS. Lưu Thị Việt Hà
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
58 16026371 Diệp Hồ Kim Ngân DHHO12C HD 2019/HH-118 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Ta,C-ZnO cho phản ứng xúc tác quang hóa TS. Lưu Thị Việt Hà
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
59 16035881 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHHO12C HD 2019/HH-118 Nghiên cứu chế tạo nano Ta,C-ZnO cho phản ứng xúc tác quang hóa TS. Lưu Thị Việt Hà
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
60 16055341 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-122 Tổng hợp vật liệu xúc tác quang Bi2S3/1%RGO/ZnBi2O4 ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
61 16060321 Nguyễn Quốc Cường DHHO12BTT HD 2019/HH-123 Nghiên cứu tổng hợp màng bọc phân hủy sinh học từ tinh bột biến tính ThS. Nguyễn Hữu Trung
62 16075521 Huỳnh Tấn Mãi DHHO12BTT HD 2019/HH-123 Nghiên cứu quá trình bọc hạt tạo phân urê bọc ThS. Nguyễn Hữu Trung
63 16053431 Phạm Diệu Hiền DHPT12A PT 2019/HH-125 Xác định thông số quá trình khuếch tán của phân urê thông minh trong môi trường đất ThS. Nguyễn Hữu Trung
64 16040101 Võ Thị Minh Thủy DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-127 Thiết kế mới các dẫn xuất semicarbazon dựa trên mô hình hóa QSPR nhằm đánh giá khả năng tạo phức với các ion kim loại ThS. Nguyễn Minh Quang
TS. Trần Nguyễn Minh Ân
65 16036401 Huỳnh Minh Thăng DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-127 Thiết kế mới các dẫn xuất semicarbazon dựa trên mô hình hóa QSPR nhằm đánh giá khả năng tạo phức với các ion kim loại ThS. Nguyễn Minh Quang
TS. Trần Nguyễn Minh Ân
66 16043311 Nguyễn Minh Thao DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-129 Nghiên cứu QSAR trên phức chất giữa thiosemicarbazone với các ion kim loại ThS. Nguyễn Minh Quang
TS. Trần Nguyễn Minh Ân
67 16029901 Nguyễn Bá Vương DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-130 Thiết kế và tổng hợp một số thủy tinh mới dựa trên mô hình QCPR ThS. Nguyễn Minh Quang
ThS. Phạm Thành Tâm
68 16055361 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12BTT HD 2019/HH-132 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân, lá và hoa cúc vàng (Argyranthemum gracile cv. Double pink). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
69 16022671 Trần Mỹ Linh DHHO12BTT HD 2019/HH-132 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân, lá và hoa cúc vàng (Argyranthemum gracile cv. Double pink). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
70 16055741 Nguyễn Thanh Thư DHHO12BTT HD 2019/HH-132 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân, lá và hoa cúc vàng (Argyranthemum gracile cv. Double pink). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
71 16040511 Đoàn Thị Ngân Hà DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-133 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong cây dừa cạn (Catharanthus roseus) trồng tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
72 16069181 Nguyễn Thị Nhanh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-134 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong lá cây đu đủ (Carica papaya linn). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
73 16070091 Ngô Võ Thanh Ngân DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-135 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân và lá cây dương xỉ (Nephrolepis cordifolia). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
74 16070071 Lê Trần Quốc Khải DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-135 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân và lá cây dương xỉ (Nephrolepis cordifolia). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
75 16072891 Mai Xuân Hoài DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-135 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất có trong rễ, thân và lá cây dương xỉ (Nephrolepis cordifolia). TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng
76 16026541 Trương Kim Lan DHHO12C HD 2019/HH-136 Nghiên cứu chiết xuất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu TS. Nguyễn Văn Bời
77 16042431 Phan Thị Quế Anh DHHO12C HD 2019/HH-136 Nghiên cứu chiết xuất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu TS. Nguyễn Văn Bời
78 15075491 Hoàng Thế Phương DHPT11A PT 2019/HH-136 Nghiên cứu chiết xuất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu TS. Nguyễn Văn Bời
79 16066631 Nguyễn Song Quỳnh Thy DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-137 Khảo sát quá trình phân tách lignin bằng dung môi hữu cơ và đánh giá khả năng chuyển hóa của lignin sử dụng các dung môi hữu cơ tiềm năng PGS.TS Nguyễn Văn Cường
80 16054461 Nguyễn Thị Thùy Duyên DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-139 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zip-8 ứng dụng hấp phụ chất màu PGS.TS Nguyễn Văn Cường
81 16033151 Nguyễn Thị Hiếu DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-142 Tổng hợp nano ZnO tích hợp nano Ag từ dịch lá rau đắng ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang xử lý chất màu hữu cơ TS. Trần Thị Diệu Thuần
82 16025951 Đặng Thanh Phú DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-142 Tổng hợp nano ZnO tích hợp nano Ag từ dịch lá rau đắng ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang xử lý chất màu hữu cơ TS. Trần Thị Diệu Thuần
83 16033721 Lê Thị Hiếu DHHO12C HD 2019/HH-145 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazide từ các amine bậc 1 thơm và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
84 16023391 Nguyễn Thị Hương Giang DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-146 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazone từ các amine bậc 1 béo và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
85 16028411 Lê Thị Thanh Trúc DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-147 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazide từ các amine bậc 1 và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
86 16023321 Đặng Thùy Trang DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-148 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazone từ các amine bậc 2 và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
87 16025011 Võ Thị Ngọc Trân DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-149 Tổng hợp các dẫn xuất thiosemicarbazide từ các amine dị vòng bậc 2 và định hướng hoạt tính kháng tế bào ung thư trong in-vitro TS. Trần Nguyễn Minh Ân
88 16020221 Vũ Phạm Hồng Anh DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-151 Khảo sát thành phần hoá học phân đoạn B cao Methanol cây Thường Sơn Tía Phlogacanthus turgidus TS. Trần Nguyễn Minh Ân
89 16028791 Võ Nhật Luân DHHO12C HD 2019/HH-152 Khảo sát thành phần hoá học phân đoạn D cao Methanol cây Thường Sơn Tía Phlogacanthus turgidus TS. Trần Nguyễn Minh Ân
90 16046541 Hồ Thị Bích Chi DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-153 Khảo sát thành phần hoá học phân đoạn C cao Methanol cây Thường Sơn Tía Phlogacanthus turgidus TS. Trần Nguyễn Minh Ân
91 16016201 Nguyễn Thị Thúy Hiền DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-154 Khảo sát thành phần hoá học phân đoạn E cao Methanol cây Thường Sơn Tía Phlogacanthus turgidus TS. Trần Nguyễn Minh Ân
92 16068331 Phan Thị Ngọc Nhi DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-155 Trich ly Plumbagin từ cây Bạch Hoa xà, Plumbagin zeylanica L. TS. Trần Nguyễn Minh Ân
93 16080231 Phạm Hoàng Yến Nhi DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-156 Tổng hợp xanh nano ZnO từ Ostrothin, Lupeol, Gallic acid TS. Trần Nguyễn Minh Ân
94 16041151 Trần Thị Mai Xuân DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-157 Tổng hợp xanh nano ZnO từ Ostrothin, Lupeol, Gallic acid TS. Trần Nguyễn Minh Ân
95 15052971 Đồng Thị Huệ DHHO11D CNHH&VL 2019/HH-159 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
96 16014881 Nguyễn Đức Minh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-159 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
97 16012171 Trương Diệu Hiền DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-159 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
98 16014451 Nguyễn Đức Mạnh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-161 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm trên hệ polimer tự nhiên ThS. Phạm Thành Tâm
ThS.Nguyễn Minh Quang
99 16018741 Hoàng Thị Vân Anh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-161 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm trên hệ polimer tự nhiên ThS. Phạm Thành Tâm
ThS.Nguyễn Minh Quang
100 15107411 Nguyễn Nhật Tín DHHO11DTT CNHH&VL 2019/HH-163 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học kết hợp với vi lượng đất hiếm & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
TS. Võ Thành Công
101 16028241 Thiều Thị Liên DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-163 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học kết hợp với vi lượng đất hiếm & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
TS. Võ Thành Công
102 16025741 Lê Thị Thu Ngân DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-163 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học kết hợp với vi lượng đất hiếm & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Phạm Thành Tâm
TS. Võ Thành Công
103 16014581 Nguyễn Hải Hưng DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-165 Tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất H2SO4 ThS. Trần Hoài Đức
104 16010421 Liêu Thái Vân Nghi DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-166 Tính toán, thiết kế hệ thống thiết bị phản ứng sinh học ứng dụng sản xuất sinh khối ThS. Trần Hoài Đức
105 16041491 Lý Nhật Tú Trinh DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-168 Nghiên cứu phối liệu lotion xua muỗi từ tinh dầu bưởi, sả, hương thảo. ThS. Trần Hữu Hải
106 16040761 Đinh Thị Thanh Hương DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-168 Nghiên cứu phối liệu lotion xua muỗi từ tinh dầu bưởi, sả, hương thảo. ThS. Trần Hữu Hải
107 16033421 Lê Văn Hoa DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-168 Nghiên cứu phối liệu lotion xua muỗi từ tinh dầu bưởi, sả, hương thảo. ThS. Trần Hữu Hải
108 16018301 Võ Minh sơn DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-169 Nghiên cứu phối liệu dầu gội dạng gel ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi, bạc hà, hương nhu. ThS. Trần Hữu Hải
109 16041991 Nguyễn Định Bá DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-169 Nghiên cứu phối liệu dầu gội dạng gel ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi, bạc hà, hương nhu. ThS. Trần Hữu Hải
110 16031071 Nguyễn Thị Hồng Quyên DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-169 Nghiên cứu phối liệu dầu gội dạng gel ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi, bạc hà, hương nhu. ThS. Trần Hữu Hải
111 16045671 Lê Duy Vũ DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-169 Nghiên cứu phối liệu dầu gội dạng gel ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi, bạc hà, hương nhu. ThS. Trần Hữu Hải
112 16057731 Trần Nhơn Chính DHHO12BTT HD 2019/HH-170 Nghiên cứu phối son hữu cơ từ các loài hoa. ThS. Trần Hữu Hải
113 16059961 Phạm Quốc Cường DHHO12BTT HD 2019/HH-170 Nghiên cứu phối son hữu cơ từ các loài hoa. ThS. Trần Hữu Hải
114 16077181 Hồ Đức Thịnh DHHO12BTT HD 2019/HH-170 Nghiên cứu phối son hữu cơ từ các loài hoa. ThS. Trần Hữu Hải
115 15069251 Nguyễn Đình Ngọc Hiếu DHHO11D CNHH&VL 2019/HH-171 Tổng hợp Nano ZnO bằng dịch chiết lá vối. ThS. Trần Thị Lan Anh
116 15026261 Hoàng Thị Quỳnh Ngân DHHO11A CNHH&VL 2019/HH-178 Nghiên cứu biến tính biochar từ cafe phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
117 16048501 Nguyễn Ngọc Hà DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-178 Nghiên cứu biến tính biochar từ cafe phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
118 16037301 Nguyễn Lê Thanh Hiền DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-178 Nghiên cứu biến tính biochar từ cafe phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
119 16034731 Nguyễn Thanh Văn DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-179 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ dừa phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
120 16020111 Phạm Khả Hân DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-179 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ dừa phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
121 16038041 Phạm Thị Thanh Kim Điệp DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-179 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ dừa phế phẩm, ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
122 16012041 Lâm Hà Duy DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-180 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất xúc tác trên phản ứng biodiesel TS. Võ Thành Công
123 16021361 Phạm Nguyễn Hoàng Trung DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-180 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất xúc tác trên phản ứng biodiesel TS. Võ Thành Công
124 16056161 Đỗ Cao Thái Vinh DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-180 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất xúc tác trên phản ứng biodiesel TS. Võ Thành Công
125 16022071 Cao Đình Chương DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-181 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất hấp phụ xử lý nước phèn TS. Võ Thành Công
126 16041541 Nguyễn Anh Tuấn DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-181 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất hấp phụ xử lý nước phèn TS. Võ Thành Công
127 16045541 Huỳnh Lê Bách Tùng DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-181 Nghiên cứu biến tính than gáo dừa, ứng dụng làm chất hấp phụ xử lý nước phèn TS. Võ Thành Công
128 16065071 Phạm Trọng Ân DHHO12BTT HD 2019/HH-182 Mô phỏng hệ thống thu hồi BOG bằng Aspen Plus ThS. Võ Thanh Hưởng
129 16053951 Phùng Đức Hải Đăng DHHO12BTT HD 2019/HH-183 Thiết kế thiết bị ngưng tụ BOG trong hệ thống thu hồi BOG ThS. Võ Thanh Hưởng
130 16021151 Nguyễn Viết Dũng DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-188 Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ – kim loại UiO-66(Zr)-X (X: H, OH, NH2, OH2) cho hấp phụ chất màu và kháng sinh TS. Võ Thế Kỳ
131 16022931 Nguyễn Khánh Quỳnh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-190 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano silica từ nguồn sinh khối và biến tính bề mặt vật liệu bằng Chitosan ứng   dụng dẫn truyền thuốc chống ung thư ThS. Võ Uyên Vy
132 16011411 Phạm Thị Hồng Lan DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-191 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano silica từ nguồn sinh khối và biến tính bề mặt vật liệu bằng Gelatin ứng   dụng dẫn truyền thuốc chống ung thư ThS. Võ Uyên Vy
133 16017211 Trần Thúy Nga DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-192 Khảo sát khả năng mang nhả thuốc chống ung thư của vật liệu nano silicas được biến tính bằng Chitosan ThS. Võ Uyên Vy
134 16013251 Nguyễn Kim Huệ DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-193 Khảo sát khả năng mang nhả thuốc chống ung thư của vật liệu nano silicas được biến tính bằng Gelatin ThS. Võ Uyên Vy
135 16081531 Phạm Minh Huân DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-194 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất sơn môi từ nguyên liệu và dưỡng chất thiên nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
136 16074221 Vũ Thị Mai Anh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-194 Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất son môi từ nguyên liệu và dưỡng chất thiên nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
137 16017471 Nguyễn Phạm Nguyên DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-195 Hoàn thiện quy trình sản xuất cao bồ kết và dầu gội bồ kết làm sản phẩm dưỡng tóc với sự hỗ trợ của nhiều loại hương thiên nhiên và loại thảo dược khác nhau TS. Phạm Thị Hồng Phượng
138 16040941 Huỳnh Thị Huỳnh Mỹ DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-195 Hoàn thiện quy trình sản xuất cao bồ kết làm sản phẩm dưỡng tóc với sự hỗ trợ của nhiều loại hương thiên nhiên và loại thảo dược khác nhau TS. Phạm Thị Hồng Phượng
139 16039211 Đoàn Thị Mỹ Hội DHHO12C HD 2019/HH-196 Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm dầu gội đầu dưỡng tóc túi lọc từ bồ kết với sự kết hợp của nhiều loại hương thiên nhiên và thảo dược khác nhau TS. Phạm Thị Hồng Phượng
140 15031421 Nguyễn Thị Thanh Dung DHHO11A CNHH&VL 2019/HH-197 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết từ lá sung dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
141 16030181 Nguyễn Tuấn An DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-197 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết từ lá sung dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
142 16033431 Đỗ Diệu Linh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-197 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết từ lá sung dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
143 14077361 Hồ Thị Như Quỳnh DHHO10A CNHH&VL 2019/HH-198 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết lá bàng dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
144 16016351 Ngô Thị Thanh Thanh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-198 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết lá bàng dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
145 16071701 Nguyễn Tiểu Kiệt DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-198 Nghiên cứu quy trình nhuộm vải tơ tằm và cotton bằng dịch chiết lá bàng dưới sự hỗ trợ của tác nhân oxy hóa TS. Phạm Thị Hồng Phượng
146 16012691 Hồ Trung Nghĩa DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-200 Nghiên cứu tách chiết hợp chất polyphenols từ vỏ quả măng cụt và khả năng chống lão hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
147 16017951 Bùi Anh Kiệt DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-200 Nghiên cứu tách chiết hợp chất polyphenols từ vỏ quả măng cụt và khả năng chống lão hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
148 16013741 Nguyễn Nhật Tùng DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-202 Nghiên cứu tổng hợp chất màu CdS và ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
149 16014681 Nguyễn Thị Kim Thoa DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-202 Nghiên cứu tổng hợp chất màu CdS và ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
150 16010291 Nguyễn Kim Thanh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-202 Nghiên cứu tổng hợp chất màu CdS và ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
151 16035171 Lê Văn Chinh DHHO12C HD 2019/HH-203 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
152 16042541 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DHHO12C HD 2019/HH-203 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
153 16049981 Đào Minh Hoàng DHHO12C HD 2019/HH-203 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê & ứng dụng trên cây ngắn ngày ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
154 14119671 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh DHHO10ATT CNHH&VL 2019/HH-204 Điều chế Fe3O4 từ chất thải bùn đỏ làm chất xử lý nước thải nhuộm. ThS. Hoàng Thị Thanh
155 16034871 Nguyễn Thị Hồng Nhung DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-204 Tiềm năng của bùn đỏ làm xúc tác phản ứng nhiệt phân Methane ThS. Hoàng Thị Thanh
156 16020141 Phạm Thị Mỹ Linh DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-205 Nghiên cứu ứng dụng than mụn dừa làm phân bón sinh học nhả chậm. ThS. Hoàng Thị Thanh
TS. Võ Thành Công
157 16037001 Phạm Thị Cẩm Thư DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-205 Nghiên cứu ứng dụng than mụn dừa làm phân bón sinh học nhả chậm. ThS. Hoàng Thị Thanh
TS. Võ Thành Công
158 16016631 Lương Thụy Khánh Vân DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-206 Nghiên cứu sử dụng xỉ tro bay nhà máy nhiệt điện làm vật liệu không nung ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
159 16012021 Nguyễn Hải Dương DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-206 Nghiên cứu sử dụng xỉ tro bay nhà máy nhiệt điện làm vật liệu không nung ThS. Hoàng Thị Thanh
ThS. Phạm Thành Tâm
160 16052221 Nguyễn Văn Tài DHHO12BTT HD 2019/HH-211 Tồng hợp chất bán dẫn nano TiO2 pha tạp quantum dot và khảo sát hoạt tính xúc tác quang hóa TS. Văn Thanh Khuê
161 15010631 Võ Trần Bảo Uyên DHHO11BTT CNHH&VL 2019/HH-212 Ảnh hưởng của nguyên tố pha tạp kim loại chuyển tiếp Co lên hình thài học và cấu trúc tinh thể của ZnO TS. Văn Thanh Khuê
162 16062441 Lê Tấn Hải DHHO12BTT HD 2019/HH-213 Ảnh hưởng của nguyên tố pha tạp kim loại chuyển tiếp Cu lên hình thài học và cấu trúc tinh thể của ZnO TS. Văn Thanh Khuê
163 16056661 Nguyễn Trần Đại DHHO12BTT HD 2019/HH-214 Ảnh hưởng của nguyên tố pha tạp kim loại chuyển tiếp Mn lên hình thài học và cấu trúc tinh thể của ZnO TS. Văn Thanh Khuê
164 16049211 Phạm Hữu Cần DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-215 Ảnh hưởng của nguyên tố pha tạp kim loại chuyển tiếp Ni lên hình thái học và cấu trúc tinh thể của ZnO TS. Văn Thanh Khuê
165 16048841 Nguyễn Bảo Khang DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-216 Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt lên hình thái học và cấu trúc tinh thể của ZnO TS. Văn Thanh Khuê
166 16056581 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân DHHO12ATT HD 2019/HH-217 Tổng hợp và đánh giá tính hấp phụ của than hoạt tính từ xơ dừa, vỏ trấu TS. Văn Thanh Khuê
167 16059841 Trần Thị Thu Nguyệt DHHO12BTT HD 2019/HH-217 Tổng hợp và đánh giá tính hấp phụ của than hoạt tính từ xơ dừa, vỏ trấu TS. Văn Thanh Khuê
168 16066151 Lê Văn Tâm DHHO12BTT HD 2019/HH-217 Tổng hợp và đánh giá tính hấp phụ của than hoạt tính từ xơ dừa, vỏ trấu TS. Văn Thanh Khuê
169 16027101 Võ Thị Tuyết Ngân DHHO12C HD 2019/HH-218 Tổng hợp Cinamic acid và các dẫn xuất ester của cinamic acid từ Benzaldehyde TS. Nguyễn Văn Sơn
170 16050081 Nguyễn Thị Mĩ Huyền DHHO12C HD 2019/HH-219 Tổng hợp Dibenzal-acetone và một số dẫn xuất amide bậc một của nó từ benzaldenhyde TS. Nguyễn Văn Sơn
171 16033121 Trần Nữ Thanh Ly DHHO12C HD 2019/HH-219 Tổng hợp Dibenzal-acetone và một số dẫn xuất amide bậc một của nó từ benzaldenhyde TS. Nguyễn Văn Sơn
172 16034071 Nguyễn Hồng Ân DHHO12C HD 2019/HH-220 Tổng hợp 6,8-prenyacacetin và 8-prenyacacetin định hướng ứng dụng ức chế trên dòng ung thư người Hela TS. Nguyễn Văn Sơn
173 16026301 Nguyễn Thị Huỳnh DHHO12C HD 2019/HH-220 Tổng hợp 6,8-prenyacacetin và 8-prenyacacetin định hướng ứng dụng ức chế trên dòng ung thư người Hela TS. Nguyễn Văn Sơn
174 16012091 Phạm Thanh Quang DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-221 Tổng hợp các dẫn xuất của Quercetin với amine trên cơ sở phản ứng Mannich TS. Nguyễn Văn Sơn
175 16031021 Nguyễn Thị Thu Hiền DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-221 Tổng hợp các dẫn xuất của Quercetin với amine trên cơ sở phản ứng Mannich TS. Nguyễn Văn Sơn
176 15105251 Lê Hoài Thương DHHO11CTT CNHH&VL 2019/HH-222 Tổng hợp 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromene-4-thione định hướng ứng dụng xác định các ion kim loại nặng trong nước. TS. Nguyễn Văn Sơn
177 16060321 Nguyễn Quốc Cường DHHO12BTT HD 2019/HH-223 Tổng hợp Cinamic acid và các dẫn xuất amide bậc 1 của cinamic acid từ Benzaldehyde TS. Nguyễn Văn Sơn
178 16034131 Đinh Thị Thúy Huyền DHHO12C HD 2019/HH-223 Tổng hợp Cinamic acid và các dẫn xuất amide bậc 1 của cinamic acid từ Benzaldehyde TS. Nguyễn Văn Sơn
179 16050071 Đoàn Anh Kha DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-225 Tổng hợp 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromene-4-thione và các dẫn xuất amide bậc hai trên cơ sở phản ứng Mannich TS. Nguyễn Văn Sơn
180 16039001 Nguyễn Thị Yên DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-225 Tổng hợp 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromene-4-thione và các dẫn xuất amide bậc hai trên cơ sở phản ứng Mannich TS. Nguyễn Văn Sơn
181 16027321 Hồ Băng Ngân DHHO12C HD 2019/HH-227 Tổng hợp cinamic acid và các dẫn xuất amide bậc 2 của cinamic acid từ Benzaldehyde TS. Nguyễn Văn Sơn
182 16026211 Trần Ngọc Huỳnh Như DHHO12C HD 2019/HH-227 Tổng hợp cinamic acid và các dẫn xuất amide bậc 2 của cinamic acid từ Benzaldehyde TS. Nguyễn Văn Sơn
183 16059161 Đặng Thái Hưng DHHO12BTT HD 2019/HH-230 Tổng hợp nano ZnO bằng dịch chiếc lá sương sông định hướng làm vật liệu xúc tác xử lí chất hữu cơ ThS. Trần Thị Lan Anh
184 16066301 Lê Quyền Lâm DHHO12BTT HD 2019/HH-230 Tổng hợp nano ZnO bằng dịch chiếc lá sương sông định hướng làm vật liệu xúc tác xử lí chất hữu cơ ThS. Trần Thị Lan Anh
185 16056811 Võ Thị Ngọc Huyền DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-231 Nghiên cứu phối liệu serum phục hồi hư tổn, ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi ThS. Lê Trọng Thành
186 16029201 Nguyễn Thị Phương Thảo DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-231 Nghiên cứu phối liệu serum phục hồi hư tổn, ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi ThS. Lê Trọng Thành
187 16029931 Võ Thị Mỹ Lệ DHHO12C CNHH&VL 2019/HH-231 Nghiên cứu phối liệu serum phục hồi hư tổn, ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi ThS. Lê Trọng Thành
188 16040071 Nguyễn Thị Mai Phương DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-231 Nghiên cứu phối liệu serum phục hồi hư tổn, ngăn ngừa gàu và rụng tóc từ tinh dầu bưởi ThS. Lê Trọng Thành
189 16032201 Nguyễn Phúc Ánh Dương DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-232 Nghiên cứu phối liệu soap thảo dược từ tinh chất trái nhàu và bưởi ThS. Lê Trọng Thành
190 16042021 Đặng Ngọc Thanh Thảo DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-232 Nghiên cứu phối liệu soap thảo dược từ tinh chất trái nhàu và bưởi ThS. Lê Trọng Thành
191 16073531 Lê Thị Bảo Yến DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-232 Nghiên cứu phối liệu soap thảo dược từ tinh chất trái nhàu và bưởi ThS. Lê Trọng Thành
192 16040961 Trần Thị Thanh Trúc DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-233 Nghiên cứu phối liệu nước súc miệng khử mùi, ngăn ngừa sâu răng từ tinh dầu thiên nhiên ThS. Lê Trọng Thành
193 16043061 Thạch Sóc Sú rinh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-233 Nghiên cứu phối liệu nước súc miệng khử mùi, ngăn ngừa sâu răng từ tinh dầu thiên nhiên ThS. Lê Trọng Thành
194 16065651 Trần Văn Xuân DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-233 Nghiên cứu phối liệu nước súc miệng khử mùi, ngăn ngừa sâu răng từ tinh dầu thiên nhiên ThS. Lê Trọng Thành
195 16064991 Nguyễn Thị Long Ẩn DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-234 Nghiên cứu quy trình trích ly tinh dầu nghệ, và curcumin từ củ nghệ vàng (curcuma longa L) và xây dựng bài thực hành ThS. Lê Nhất Thống
196 16039811 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-235 Nghiên cứu trích ly và xác định thành phần hóa học của tinh dầu hoa sứ (Plumeria rubra) ThS. Lê Nhất Thống
197 16045931 Nguyễn Thị Xuân Thu DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-235 Nghiên cứu trích ly và xác định thành phần hóa học của tinh dầu hoa sứ (Plumeria rubra) ThS. Lê Nhất Thống
198 16026871 Khống Thị Thùy DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-236 Thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu đa năng quy mô hộ gia đình và xây dựng quy trình chuyển giao công nghệ ThS. Lê Nhất Thống
199 16047231 Ngô Thị Mỹ Duyên DHHO12D CNHH&VL 2019/HH-236 Thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu đa năng quy mô hộ gia đình và xây dựng quy trình chuyển giao công nghệ ThS. Lê Nhất Thống
200 16011121 Phan Nguyễn Hồng Tân DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-237 Nghiên cứu xây quy trình thực nghiệm đóng rắn DVHĐ và xây dựng bài thực hành. ThS. Lê Nhất Thống
201 16022871 Dương Thị Lan Anh DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-238 Nghiên cứu tổng hợp biochar từ vỏ quả và vỏ hạt macadamia để hấp chất màu dệt nhuộm PGS.TS Nguyễn Văn Cường
202 16022891 Dương Thị Lan Vi DHHO12A CNHH&VL 2019/HH-239 Nghiên cứu tổng hợp biochar từ vỏ quả và vỏ hạt macadamia để hấp chất màu dệt nhuộm PGS.TS Nguyễn Văn Cường
203 16057761 Nguyễn Hiền Như Phương DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-240 Tổng hợp màng vật liệu MOFs/polymer ứng dụng loại bỏ hợp chất màu trong nước TS. Cao Xuân Thắng
204 16024841 Nguyễn Tấn Phát DHHO12ATT CNHH&VL 2019/HH-241 Tổng hợp màng vật liệu MOFs/polymer ứng dụng loại bỏ hợp chất màu trong nước TS. Cao Xuân Thắng
205 15082301 Trần Quang Hiếu DHHO11D CNHH&VL 2019/HH-242 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ trấu ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
206 16021001 Trần Thị Kim Chi DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-242 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ trấu ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
207 16053901 Trần Ý Nhi DHHO12B CNHH&VL 2019/HH-242 Nghiên cứu biến tính biochar từ vỏ trấu ứng dụng làm phân bón hữu cơ TS. Võ Thành Công
ThS. Phạm Thành Tâm
208 16046561 Võ Hoàng Lâm DHPT12A PT 2019/PT-001 Phân tích hàm lượng cadimi tích lũy trên cá rô đồng và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm TS. Nguyễn Quốc Thắng
209 16037081 Lê Thị Thâm DHPT12A PT 2019/PT-004 Phân tích hàm lượng Pb, As, Al trong hải sản TS. Nguyễn Quốc Thắng
210 16053641 Lê Minh Hải DHPT12A PT 2019/PT-005 Khảo sát điều kiện phân tích và phân tích hàm lượng nitrat trong các loại rau ăn củ TS. Nguyễn Quốc Thắng
211 16043641 Nguyễn Khánh Cường DHPT12A PT 2019/PT-006 Khảo sát điều kiện phân tích và phân tích hàm lượng nitrat trong các loại rau ăn lá TS. Nguyễn Quốc Thắng
212 16048951 Nguyễn Huân DHPT12A PT 2019/PT-008 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng glucose trong cá rô đồng sống trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng TS. Nguyễn Quốc Thắng
213 16051471 Lê Hoài Bảo DHPT12A PT 2019/PT-009 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng kim loại chì trong khí thải nguồn bằng ICP-MS TS. Nguyễn Quốc Thắng
214 16016861 Bùi Thị Kiều Trinh DHPT12A PT 2019/PT-011 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng kim loại nặng trong nước thải bằng thuốc thử 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol TS. Nguyễn Quốc Thắng
215 16038121 Trần Thị Thu Quyên DHPT12A PT 2019/PT-012 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Cynarine trong cao trích từ dược liệu Actiso TS. Nguyễn Quốc Thắng
216 16032631 Huỳnh Minh Tường DHPT12A PT 2019/PT-013 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Chlorpyrifos trong nông sản TS. Nguyễn Quốc Thắng
217 16023131 Lưu Hữu Đoan DHPT12A PT 2019/PT-014 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Buprofezine trong nông sản TS. Nguyễn Quốc Thắng
218 16048041 Nguyễn Văn Hải DHPT12A PT 2019/PT-015 Khảo sát điều kiện phân tích và phân tích hàm lượng nitrit trong các loại rau TS. Nguyễn Quốc Thắng
219 16064771 Nguyễn Thanh Khánh Linh DHPT12A PT 2019/PT-018 Khảo sát quy trình xác định Cr trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ với thuốc thử Diphenylcarbazide TS. Trần Thị Thanh Thúy
220 16033171 Nguyễn Đình Duy Tân DHPT12A PT 2019/PT-022 Khảo sát quy trình xác định sắt trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ. TS. Trần Thị Thanh Thúy
221 16052681 Nguyễn Thị Hương Quỳnh DHPT12A PT 2019/PT-023 Khảo sát quy trình xác định nitrit trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ. TS. Trần Thị Thanh Thúy
222 16028391 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DHPT12A PT 2019/PT-026 Khảo sát quy trình xác định sắt trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ. TS. Trần Thị Thanh Thúy
223 16024221 Huỳnh Như DHPT12A PT 2019/PT-027 Khảo sát quy trình xác định nitrit trong mẫu nước bằng phương pháp quang phổ. TS. Trần Thị Thanh Thúy
224 16010221 Chế Lee DHPT12A PT 2019/PT-029 Khảo sát, tối ưu hóa quy trình xác định Kẽm trong hải sản bằng phương pháp chiết trắc quang với thuốc thử dithizon. ThS. Hồ Văn Tài
225 16023711 Huỳnh Trần Phúc Huy DHPT12A PT 2019/PT-030 Khảo sát, tối ưu hóa quy trình xác định hàm lượng sắt trong rau xanh bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử 1,10 phenanthroline. ThS. Hồ Văn Tài
226 16031821 Nguyễn Thanh Trúc DHPT12A PT 2019/PT-031 Khảo sát, tối ưu hóa quy trình xác định NH3 trong khí thải nguồn bằng phương pháp trắc quang. ThS. Hồ Văn Tài
227 16080921 Trương Thị Tuyết Linh DHPT12A PT 2019/PT-032 Khảo sát, tối ưu hóa qui trình xác định Pb trong rau xanh bằng phương pháp trắc quang. ThS. Hồ Văn Tài
228 16044121 Phạm Thanh Xuân DHPT12A PT 2019/PT-033 Khảo sát, tối ưu hóa qui trình xác định phốt pho trong rau khổ qua bằng phương pháp trắc quang. ThS. Hồ Văn Tài
229 16012121 Nguyễn Việt Thanh DHPT12A PT 2019/PT-034 Tổng hợp Fe-MOF 5 từ tính và khảo sát độ bền của vật liệu TS. Đỗ Thị Long
230 16019871 Nguyễn Văn Thái DHPT12A PT 2019/PT-035 Nghiên cứu ứng dụng Fe-MOF 5 từ tính trong xử lý chất màu Rhodamine B TS. Đỗ Thị Long
231 16024611 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHPT12A PT 2019/PT-038 Nghiên cứu ứng dụng Fe-CuBDC từ tính trong xử lý chất màu Rhodamine B TS. Đỗ Thị Long
232 16019141 Nguyễn Thị Huỳnh Như DHHO12B PT 2019/PT-039 Tổng hợp Fe-CuBDC từ tính và khảo sát độ bền của vật liệu TS. Đỗ Thị Long
233 16042871 Võ Gia Huy DHPT12A PT 2019/PT-040 Tổng hợp CuBDC từ tính và khảo sát độ bền của vật liệu TS. Đỗ Thị Long
234 16046601 Nguyễn Văn Dần DHPT12A PT 2019/PT-041 Nghiên cứu ứng dụng CuBDC từ tính trong xử lý chất màu Rhodamine B TS. Đỗ Thị Long
235 16014921 Huỳnh Anh Hào DHPT12A PT 2019/PT-042 Tổng hợp MOF 5 từ tính ứng dụng xử lý chất màu Rhodamine B TS. Đỗ Thị Long
236 16049551 Phạm Thị Thảo Lan DHPT12A PT 2019/PT-044 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu in dấu phân tử polymer (MIP), đánh giá đặc tính và tính chọn lọc của MIP cho hoạt chất Riboflavin (vitamin B2) TS. Nguyễn Văn Trọng
237 16036031 Lê Thị Kim Tuyến DHPT12A PT 2019/PT-045 Xây dựng quy trình xác định hoạt chất Riboflavin bằng HPLC, ứng dụng màng MIP xác định Riboflavin trong nền mẫu dược phẩm TS. Nguyễn Văn Trọng
238 16035991 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHPT12A PT 2019/PT-046 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu in dấu phân tử polymer (MIP), đánh giá đặc tính và tính chọn lọc của MIP cho hoạt chất Thiamine (vitamin B1) TS. Nguyễn Văn Trọng
239 16049011 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHPT12A PT 2019/PT-047 Xây dựng quy trình xác định hoạt chất Thiamine bằng HPLC, ứng dụng màng MIP xác định Thiamine trong nền mẫu dược phẩm TS. Nguyễn Văn Trọng
240 16065771 Nguyễn Thị Kim Toàn DHPT12A PT 2019/PT-048 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu in dấu phân tử polymer (MIP), đánh giá đặc tính và tính chọn lọc của MIP cho hoạt chất Chloramphenicol TS. Nguyễn Văn Trọng
241 16011611 Nguyễn Kiều Trang DHPT12A PT 2019/PT-053 Xây dựng quy trình xác định hoạt chất Quercetin bằng HPLC, ứng dụng màng MIP xác định Riboflavin trong nền mẫu thực phẩm TS. Nguyễn Văn Trọng
242 16070711 Trần Kim Tuyết Trinh DHPT12A PT 2019/PT-054 Tổng hợp Fe3O4@SiO2@ZnO/Cu2O định hướng xúc tác xử lý dư lượng kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
243 16011571 Phạm Thị Ngọc Oanh DHPT12A PT 2019/PT-055 Tổng hợp nano FexOy-CuzO từ Fe-CuBDC ứng dụng xúc tác quang hóa xử lý dư lượng thuốc kháng sinh ở vùng ánh sáng khả kiến TS. Đoàn Văn Đạt
244 16019841 Nguyễn Lê Lam Tường DHPT12A PT 2019/PT-056 Tổng hợp Fe3O4/MIL-101(Fe)/Cu2O ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang hóa xử lý dư lượng kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
245 16067461 Đặng Đoàn Phương Uyên DHPT12A PT 2019/PT-057 Ứng dụng vật liệu xúc tác quang graphite oxit/ZnBi2O4 xử lý thuốc nhuộm Rhodamine B ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
246 16077341 Trương Thị Minh Kha DHPT12A PT 2019/PT-058 Ứng dụng vật liệu xúc tác quang graphite/ZnBi2O4 xừ lý thuốc nhuộm hoạt tính ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
247 16029071 Phùng Thị Như DHPT12A PT 2019/PT-059 Ứng dụng vật liệu xúc tác quang Bi2S3/1%RGO/ZnBi2O4 xừ lý thuốc nhuộm hoạt tính ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
248 16011591 Nguyễn Hữu Toán DHPT12A PT 2019/PT-062 Xác định thông số quá trình khuếch tán phốt phát của phân thông minh trong môi trường nước ThS. Nguyễn Hữu Trung
249 16015401 Bùi Thị Hồng Tuyết DHPT12A PT 2019/PT-063 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết methanol của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm
250 16017561 Nguyễn Trần Yến Nhi DHPT12A PT 2019/PT-065 Nghiên cứu tách chiết hợp chất polyphenols từ bã cà phê và khả năng chống lão hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
251 16054701 Lê Tấn Khánh Trình DHPT12A PT 2019/PT-068 Khảo sát sự ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng đến quá trình chuyển hóa Lignin thải của ngành công nghiệp giấy PGS.TS Nguyễn Văn Cường
PGS.TS Chanatip smart
252 16026431 Võ Hoàng Thiện DHPT12A PT 2019/PT-070 Tổng hợp vật liệu nano quang xúc tác Ta-ZnO ứng dụng xử lí chất màu hữu cơ trong nước dưới ánh sáng nhìn thấy. TS. Lưu Thị Việt Hà
253 16072301 Huỳnh Thanh Danh DHPT12A PT 2019/PT-074 Nghiên cứu sự tương tác của thuốc thử difloroboron – Curcumin với kim loại và ứng dụng vào phân tích. PGS.TS Lê Văn Tán
254 16027251 Nguyễn Lan Anh DHPT12A PT 2019/PT-207 Phối trộn khảo sát hồ nhũ silicone cho công đoạn hoàn tất vải nhuộm TS. Văn Thanh Khuê
255 16046791 Phùng thị Phương Anh DHPT12A PT 2019/PT-208 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hồ nhũ silicone trong công nghệ hoàn tất. TS. Văn Thanh Khuê
256 16029911 Trần Văn Danh DHPT12A PT 2019/PT-209 Tồng hợp chất bán dẫn nano alpha Fe2O3 đơn tinh thể và khảo sát hoạt tính xúc tác quang hóa TS. Văn Thanh Khuê
257 16026401 Phạm Vũ Quốc Hiệp DHPT12A PT 2019/PT-210 Tồng hợp và đặc trưng vật liệu Fe2O3 dạng que, khảo sát hoạt tính quang hóa. TS. Văn Thanh Khuê
258 16026021 Lê Minh Trí DHPT12A PT 2019/PT-228 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết Acetone của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện nộp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp và nhận điểm “0” cho học phần này (cập nhật 15h00 ngày 24/6/2020)

TT Mã SV Sinh viên thực hiện Lớp Bộ môn Hình thức Mã ĐT Tên đề tài Ghi chú
1 16025561 Vũ Đình Phước DHHO12D CNHH&VL BCTN 2019/HH-100 Tổng hợp vật liệu Ag/polymer/carbon nanotube composites ứng dụng xúc tác phản ứng khử 4-nitrophenol KHÔNG LÀM KLTN
2 15061651 Nguyễn Văn Phú Bình DHHO11D CNHH&VL BCTN 2019/HH-171 Tổng Hợp Nano ZnO bằng dịch chiết lá vối định hướng làm vật liệu xúc tác xử lý chất hữu cơ KHÔNG LÀM KLTN
3 16014481 Huỳnh Tấn Lộc DHPT12A PT BCTN 2019/PT-064 Xây dựng phương pháp xác định nối đôi trong nguyên liệu và sản phẩm của quá trình sản xuất biodiesel theo hướng phân tích xanh KHÔNG LÀM KLTN
4 16054001 Phạm Thị Huỳnh Hiệp DHPT12A PT BCTN 2019/PT-073 Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu composite Ag-TiO2/HAp ứng dụng xử lý nước KHÔNG LÀM KLTN
5 15030581 Lê Hồng Thủy Tiên DHHO11B CNHH&VL BCTN 2019/HH-243 Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu nano ZnO vào kháng khuẩn KHÔNG LÀM KLTN

 

Đơn vị liên kết