TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên đăng ký mở lớp ít (HK1/2019-2020)
19/09/2019

Danh sách sinh viên đăng ký mở lớp ít (HK1/2019-2020)

 • Khoa đã làm tờ trình xin mở lớp ít cho các SV có tên trong danh sách dưới đây theo đơn xin mở lớp của SV.
 • Khoa đề nghị các em kiểm tra lại thông tin môn học thiếu/đủ so với đơn đã nộp hay chưa và phản hồi về Khoa cho C.Nhung (nếu có sai sót) trước 14h00 ngày 20/9/2019
 • Sau thời gian này, sinh viên không phản hồi xem như không đăng ký học lớp ít của HK1/2018-2019
 • STT Mã SV Họ và tên Lớp Tên môn học Mã tự quản Trạng thái
  1 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Anh văn chuyên ngành hóa học 2104079 Học mới
  2 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Các phương pháp phân tích hóa lý 2104199 Học mới
  3 15123781 Ngô Lê Công Hòa DHHO11BVL Các quá trình thiết bị công nghệ Hóa học 2804450 Học lại
  4 14145751 Lê Sơn Hậu DHHO10AVLN Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất 2804022 Học lại
  5 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất 2104022 Học mới
  6 15123781 Ngô Lê Công Hòa DHHO11BVL Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất 2804022 Học lại
  7 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Công nghệ chế biến khí 2104026 Học mới
  8 13046431 Đàm Anh Tú DHHD9A Công nghệ chế biến khí 2104026 Học lại
  9 13046431 Đàm Anh Tú DHHD9A Công nghệ hóa dầu 2104016 Học mới
  10 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Công nghệ hóa dầu 2104016 Học mới
  11 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A Công nghệ hóa dầu 2104016 Học mới
  12 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Công nghệ lọc dầu 2104017 Học mới
  13 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A Hóa phân tích 2104264 Học lại
  14 13057901 Nguyễn Văn Lâm DHHO9A Hóa phân tích 2104264 Học lại
  15 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Thiết bị dầu khí 2104064 Học mới
  16 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Thực hành chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu 2104065 Học mới
Đơn vị liên kết