TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách lớp ghép HK2 (2019-2020) và thông báo đóng tiền Đồ án TN khóa cũ
15/01/2020

Danh sách các lớp ghép của HK2 (2019-2020)

1. Trường hợp sinh viên NCTP10A học ghép môn “Hóa hữu cơ” với lớp của cô Nhã (HL_DHTP12_HHC tối thứ tư hàng tuần): nếu đến hết ngày 17/1/2020 sinh viên không nộp đơn xin học ghép có chữ ký xác nhận của cô cho vào lớp, thì khoa sẽ hủy lớp của sinh viên; đồng thời không giải quyết mở bổ sung sau đó (vì SV đã được khoa yêu cầu xin chữ ký cho vào lớp của cô Nhã từ hôm 30/12/2019 nhưng đến nay Khoa vẫn chưa nhận được đơn của SV cũng như SV chưa đóng tiền)
2. Trường hợp của các lớp CĐ nghề khác học ghép môn thực hành: sinh viên trình đơn cho GV ký xác nhận vào lớp và nộp về khoa khi đó khoa mới mở khoá đóng tiền cho SV
3. Các trường hợp môn Đồ án tốt nghiệp (DHHO10ATT và DHHO11BVL): sinh viên phải đóng tiền học phí mới được tiếp tục làm Đồ án, các lớp đã mở cho SV đóng tiền đến hết ngày 14/2/2020
Đơn vị liên kết