TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách dự lễ tốt nghiệp năm 2020 (cập nhật 13/11/2020)
05/11/2020
  • Thời gian làm lễ tốt nghiệp: 13h30 ngày 16/11/2020 tại hội truờng E4
  • Sinh viên nhận áo tốt nghiệp tại phòng F1.10 từ 7h30 đến 13h00 ngày 16/11/2020 (sáng thứ hai)

Quy định: 

  • Sinh viên xét đợt tháng 10/2020 phải làm “Khảo sát SV tốt nghiệp” trước khi đến nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời
  • Các sinh viên còn lại trước khi đến nhận “Bằng TN chính thức” phải cập nhật lại thông tin trong link “khảo sát SV tốt nghiệp” (khảo sát thêm lần nữa để cập nhật thông tin cá nhân)
  • Đem theo CMND/Passport/thẻ căn cước + 500.000đ để đặt cọc nhận áo tốt nghiệp (phát áo vào sáng thứ hai 16/11/2020; nhận lại tiền đặt cọc và CMND sau lễ tốt nghiệp)

 

TT Đợt TN Mã SV Họ và tên Lớp
1 T10/2020 15043171 Phan Tô Ngọc Trinh DHPT11A
2 T8/2020 16020511 Phạm Thị Vân Anh DHPT12A
3 T8/2020 16019701 Trần Thị Diệu My DHPT12A
4 T8/2020 16073831 Nguyễn Thị Mỹ Phượng DHPT12A
5 T8/2020 15084061 Nguyễn Nam Phi DHPT11A
6 T1/2020 15018891 Nguyễn Trần Kim Tiền DHPT11A
7 T8/2020 15105251 Lê Hoài Thương DHHO11CTT
8 T8/2020 16043491 Trần Tiến Anh DHHO12ATT
9 T8/2020 16056811 Võ Thị Ngọc Huyền DHHO12ATT
10 T10/2020 16011531 Nguyễn Thị Ngọc Cầm DHHO12A
11 T8/2020 16019641 Ngũ Ngọc Như Quỳnh DHHO12A
12 T8/2020 16016631 Lương Thụy Khánh Vân DHHO12A
13 T10/2020 16022341 Phạm Ngọc Minh Thư DHHO12A
14 T8/2020 16036261 Nguyễn Thị Hồng Sen DHHO12B
15 T8/2020 16038721 Nguyễn Thị Hoài Thịnh DHHO12B
16 T8/2020 16039211 Đoàn Thị Mỹ Hội DHHO12C
17 T8/2020 16026301 Nguyễn Thị Huỳnh DHHO12C
18 T8/2020 16030701 Nguyễn Văn Lục DHHO12C
19 T8/2020 16036301 Lê Hà A Anh DHHO12C
20 T8/2020 16040071 Nguyễn Thị Mai Phương DHHO12D
21 T8/2020 16050811 Đặng Thị Thu Trang DHHO12D
22 T8/2020 16022661 Đồng Ngọc Thanh DHPT12A
23 T8/2020 16016801 Lê Thị Cát Tường DHPT12A
24 T8/2020 16021621 Võ Châu Hải My DHPT12A
25 T10/2020 16014961 Đỗ Thị Mỹ Dung DHPT12A
26 T1/2020 15081501 Dương Thị Thanh Ngân CDHO17AKS
27 T8/2020 15100941 Nguyễn Phi Ánh CDHO17AKS
28 T8/2020 15068971 Nguyễn Thị Thuỳ Dương CDHO17AKS
29 T8/2020 15063041 Lê Thị Thùy Giang CDHO17AKS
30 T8/2020 15026411 Trần Thanh Long CDHO17AKS
31 T1/2020 15103931 Lương Thị Thanh Thủy CDHO17AKS
32 T1/2020 15107131 Trương Thị Cẩm Loan CDHO17AKS
33 T1/2020 15105721 Tô Chí Điền CDHO17AKS
34 T1/2020 15017891 Lê Phước Tiền CDHO17AKS
35 T1/2020 14084421 Trần Phúc Vinh CDHO16AKS
36 T8/2020 15095991 Nguyễn Thị Kiều Mỹ Linh NCHO9A
37 T10/2020 14040191 Nguyễn Hoàng Phúc DHHO10A
38 T8/2020 14019051 Lý Như Quỳnh DHHO10A
39 T10/2020 14035841 Bùi Thị Ngọc Sang DHHO10A
40 T8/2020 14051351 Đỗ Quang Dương DHHO10B
41 T8/2020 14067851 Trần Thanh DHHO10B
42 T1/2020 14077711 Vũ Thế Hiệp DHHO10C
43 T10/2020 14095551 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DHHO10C
44 T1/2020 14129761 Nguyễn Văn Đạt DHHO10D
45 T8/2020 14120361 Phan Thị Mai Trang DHHO10D
46 T10/2020 14125321 Phan Vân Trường DHHO10D
47 T1/2020 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A
48 T8/2020 15030841 Trần Đình Hào DHHO11ATT
49 T10/2020 15011341 Vương Khải Minh DHHO11ATT
50 T8/2020 15020391 Nguyễn Lê Tiến Thành DHHO11ATT
51 T1/2020 15019431 Nguyễn Phước Long Nhân DHHO11ATT
52 T8/2020 15010021 Trần Hoàng DHHO11BTT
53 T10/2020 15103301 Trương Văn Danh DHHO11CTT
54 T8/2020 15105141 Nguyễn Nhật Tài DHHO11CTT
55 T10/2020 15103541 Bùi Thanh Trang DHHO11CTT
56 T1/2020 15104581 Nguyễn Thị Thùy Trang DHHO11CTT
57 T1/2020 15030221 Văn Công Hiệp DHHO11A
58 T8/2020 15022221 Nguyễn Hoài Nam DHHO11A
59 T8/2020 15030331 Trần Quốc Nam DHHO11A
60 T1/2020 15031581 Cao Thị Kim Ngân DHHO11A
61 T10/2020 15100051 Trần Tuấn Phong DHHO11A
62 T1/2020 15041211 Vũ Minh Đăng DHHO11B
63 T8/2020 15042811 Đặng Thị Thu Hường DHHO11B
64 T8/2020 15039961 Bùi Thị Cẩm Tiên DHHO11B
65 T8/2020 15016541 Nguyễn Thị Huyền Trân DHHO11B
66 T1/2020 15023171 Nguyễn Hoàng Bảo Trân DHHO11B
67 T1/2020 15043991 Nguyễn Thị Trang DHHO11B
68 T1/2020 15044261 Thân Trọng Tri DHHO11B
69 T1/2020 15038731 Nguyễn Thanh Trúc DHHO11B
70 T1/2020 15024021 Nguyễn Thị Bích Tuyền DHHO11B
71 T10/2020 15060301 Lê Thị Lam Phương DHHO11C
72 T1/2020 15084361 Bùi Duy Phương DHHO11C
73 T10/2020 15067391 Mai Thị Lệ Thu DHHO11C
74 T1/2020 15085131 Phạm Thị Cẩm Tiên DHHO11C
75 T8/2020 15047231 Nguyễn Văn Tiến DHHO11C
76 T8/2020 15061851 Lữ Thị Ngọc Trinh DHHO11C
77 T1/2020 15073651 Lê Huỳnh Đức DHHO11D
78 T1/2020 15064961 Nguyễn Đỗ Đình Kha DHHO11D
79 T1/2020 15076861 Tần Võ Minh Khang DHHO11D
80 T10/2020 15085601 Phạm Trần Hoàng Lam DHHO11D
81 T1/2020 15063741 Nguyễn Trần Hồng Luật DHHO11D
82 T10/2020 15079581 Nguyễn Thị Thanh Nguyên DHHO11E
83 T10/2020 15051621 Trần Thị Thảo Nguyên DHHO11E
84 T8/2020 15050111 Nguyễn Hoàng Phúc DHHO11E
85 T8/2020 15091381 Đặng Văn Thiệu DHHO11E
86 T10/2019 15112211 Lê Quốc Việt DHHO11AVL
87 T8/2020 16079841 Bùi Hoàng Phi Phụng DHHO12AVL
88 T8/2020 15042741 Nguyễn Thị Thúy An DHPT11A
89 T10/2020 15054831 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DHPT11A
90 T1/2020 15048851 Lương Trần Thiên Hào DHPT11A
91 T8/2020 15030211 Trần Minh Nhựt DHPT11A
92 T1/2020 15023191 Võ Thị Thanh Phương DHPT11A
93 T1/2020 15033461 Nguyễn Công Thiên DHPT11A
94 T8/2020 15043061 Nguyễn Khang Thịnh DHPT11A
95 T1/2020 15028401 Lê Minh Trí DHPT11A
96 T10/2020 15073431 Huỳnh Như Tuyền DHPT11A
97 T10/2020 15077601 Trần Thị Xương DHPT11A
98 T8/2020 16016611 Mai Thụy Ân DHHO12ATT
99 T10/2020 16013641 Quách Vệ Ân DHHO12ATT
100 T10/2020 16015381 Vũ Đình Công DHHO12ATT
101 T10/2020 16012051 Phạm Đỗ Lưu Đức DHHO12ATT
102 T10/2020 16012041 Lâm Hà Duy DHHO12ATT
103 T8/2020 16020341 Nguyễn Thị Ngọc Lành DHHO12ATT
104 T8/2020 16026931 Huỳnh Thị Huỳnh My DHHO12ATT
105 T10/2020 16034871 Nguyễn Thị Hồng Nhung DHHO12ATT
106 T10/2020 16024841 Nguyễn Tấn Phát DHHO12ATT
107 T10/2020 16049751 Lê Hữu Phước DHHO12ATT
108 T8/2020 16029201 Nguyễn Thị Phương Thảo DHHO12ATT
109 T8/2020 16057851 Phan Hưng Thịnh DHHO12ATT
110 T8/2020 16021361 Phạm Nguyễn Hoàng Trung DHHO12ATT
111 T10/2020 16055361 Nguyễn Thị Minh Anh DHHO12BTT
112 T10/2020 16057731 Trần Nhơn Chính DHHO12BTT
113 T8/2020 16012021 Nguyễn Hải Dương DHHO12A
114 T10/2020 16012171 Trương Diệu Hiền DHHO12A
115 T10/2020 16014581 Nguyễn Hải Hưng DHHO12A
116 T10/2020 16011411 Phan Thị Hồng Lan DHHO12A
117 T10/2020 16014881 Nguyễn Đức Minh DHHO12A
118 T8/2020 16010421 Liêu Thái Vân Nghi DHHO12A
119 T10/2020 16021641 Nguyễn Thị Quỳnh Vi DHHO12A
120 T10/2020 16020221 Vũ Phạm Hồng Anh DHHO12B
121 T10/2020 16021001 Trần Thị Kim Chi DHHO12B
122 T10/2020 16021151 Nguyễn Viết Dũng DHHO12B
123 T8/2020 16020111 Phạm Khả Hân DHHO12B
124 T8/2020 16018381 Nguyễn Huy DHHO12B
125 T8/2020 16021031 Nguyễn Hoàng Long DHHO12B
126 T10/2020 16019141 Nguyễn Thị Huỳnh Như DHHO12B
127 T10/2020 16018451 Phạm Thị Kim Ngân DHHO12B
128 T10/2020 16057761 Nguyễn Hiền Như Phương DHHO12B
129 T8/2020 16030021 Sú Thế Tấn DHHO12B
130 T8/2020 16042021 Đặng Ngọc Thanh Thảo DHHO12B
131 T8/2020 16037001 Phạm Thị Cẩm Thư DHHO12B
132 T1/2020 16026871 Khổng Thị Thuỳ DHHO12B
133 T8/2020 16025011 Võ Thị Ngọc Trân DHHO12B
134 T10/2020 16030291 Trần Kiều Thùy Trang DHHO12B
135 T8/2020 16041491 Lý Nhật Tú Trinh DHHO12B
136 T8/2020 16031951 Trần Thị Tuyết Trinh DHHO12B
137 T10/2020 16021001 Trần Thị Kim Chi DHHO12B
138 T8/2020 16034071 Nguyễn Hồng Ân DHHO12C
139 T8/2020 16042431 Phan Thị Quế Anh DHHO12C
140 T10/2020 16042541 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DHHO12C
141 T10/2020 16049981 Đào Minh Hoàng DHHO12C
142 T10/2020 16050081 Nguyễn Thị Mĩ Huyền DHHO12C
143 T8/2020 16042291 Phan Lâu DHHO12C
144 T8/2020 16033711 Lê Phượng Linh DHHO12C
145 T10/2020 16028791 Võ Nhật Luân DHHO12C
146 T10/2020 16033121 Trần Nữ Thanh Ly DHHO12C
147 T10/2020 16027101 Võ Thị Tuyết Ngân DHHO12C
148 T10/2020 16030501 Lê Duy Ngọc DHHO12C
149 T8/2020 16024421 Phạm Thị Quỳnh Như DHHO12C
150 T10/2020 16040761 Đinh Thị Thanh Hương DHHO12C
151 T8/2020 16024661 Lê Thị Thu Giang DHHO12C
152 T8/2020 16064991 Nguyễn Thị Long Ẩn DHHO12D
153 T8/2020 16045591 Nguyễn Thị Vân Anh DHHO12D
154 T10/2020 16040511 Đoàn Thị Ngân DHHO12D
155 T10/2020 16048501 Nguyễn Ngọc DHHO12D
156 T10/2020 16037301 Nguyễn Lê Thanh Hiền DHHO12D
157 T10/2020 16050071 Đoàn Anh Kha DHHO12D
158 T10/2020 16041331 Lê Thị Kim Ngân DHHO12D
159 T8/2020 16025951 Đặng Thanh Phú DHHO12D
160 T10/2020 16032741 Trần Minh Phương DHHO12D
161 T8/2020 16029651 Lê Minh Quân DHHO12D
162 T8/2020 16036931 Nguyễn Thị Quỳnh DHHO12D
163 T10/2020 16045931 Nguyễn Thị Xuân Thu DHHO12D
164 T8/2020 16043141 Nguyễn Đỗ Minh Thy DHHO12D
165 T10/2020 16066631 Nguyễn Song Quỳnh Thy DHHO12D
166 T10/2020 16040511 Đoàn Thị Ngân DHHO12D
167 T10/2020 16024611 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHPT12A
168 T10/2020 16010221 Chế Lee DHPT12A
169 T10/2020 16064771 Nguyễn Thanh Khánh Linh DHPT12A
170 T10/2020 16018321 Trương Thúy Ngọc DHPT12A
171 T10/2020 16024221 Huỳnh Như DHPT12A
172 T8/2020 16029891 Trần Lê Hữu Phước DHPT12A
173 T10/2020 16038121 Trần Thị Thu Quyên DHPT12A
174 T10/2020 16052681 Nguyễn Thị Hương Quỳnh DHPT12A
175 T8/2020 16015201 Hoàng Anh Thi DHPT12A
176 T8/2020 16042511 Phan Thị Thu Thùy DHPT12A
177 T10/2020 16011591 Nguyễn Hữu Toán DHPT12A
178 T8/2020 16065771 Nguyễn Thị Kim Toàn DHPT12A
179 T10/2020 16011611 Nguyễn Kiều Trang DHPT12A
180 T10/2020 16019841 Nguyễn Lê Lam Tường DHPT12A
181 T10/2020 16067461 Đặng Đoàn Phương Uyên DHPT12A
182 T10/2020 16049501 Nguyễn Vũ Phương Uyên DHPT12A
183 T8/2020 16012121 Nguyễn Việt Thanh DHPT12A
184 T8/2020 16054701 Lê Tấn Khánh Trình DHPT12A
185 T10/2020 16031821 Nguyễn Thanh Trúc DHPT12A

 

Đơn vị liên kết