TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp T10/2019 (cập nhật 07/10/2019)
07/10/2019
  • Thời gian cho các bạn sinh viên có tên trong danh sách để xử lý các điều kiện bị thiếu trước ngày 12/10/2019
  • Sinh viên thiếu TOEIC phải nộp bản photo công chứng “Bảng điểm TOEIC” nộp về khoa ngoại ngữ
  • Sinh viên còn nợ học phí tốt nghiệp: đóng tiền trực tiếp tại tầng trệt nhà E, phòng tài chính kế toán
  • Sinh viên quá thời hạn TN: phải làm lại đơn xin xét TN trễ hạn theo đúng mẫu nộp về khoa
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Ghi chú
1 14145251 Trần Thị Thu Hiền DHHO10AVL Quá thời hạn tốt nghiệp
2 15119431 Nguyễn Văn Linh DHHO11BVL Hóa lý 1
Công Nợ: Học phí tốt nghiệp
3 15019981 Trần Ngọc Tuyền DHHO11B Chứng chỉ TOEIC 400
4 15083011 Nguyễn Thị Cẩm DHHO11C Chứng chỉ TOEIC 400
Công Nợ: Học phí tốt nghiệp
5 15029851 Lê Trung Hiếu DHPT11A Chứng chỉ TOEIC 400
Đơn vị liên kết