TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách các lớp mở đợt 2 (HK2/2019-2020) và thông báo đóng tiền
13/02/2020

Danh sách các lớp mở học lại vào đợt 2 (HK2/2019-2020)

STT Mã lớp học phần Tên môn học Số tín chỉ Sĩ số đăng ký Đã đóng học phí Trạng thái Lớp dự kiến
1 420300079502 Các quá trình và thiết bị cơ học 3 33 7 Chấp nhận mở lớp D2_HL_DHHO12_CQTTBCH
2 422000122103 Các quá trình và thiết bị cơ học 3 10 4 Chấp nhận mở lớp D2_HL_DHHO12TT_CQTTBCH
3 422000149501 Đồ án tốt nghiệp 5 1 1 Chấp nhận mở lớp HL_DHHO10ATT_DATN
4 422000188704 Hóa hữu cơ 4 18 3 Chấp nhận mở lớp D2_HL_DHHO12TT_HHC
5 422000284301 Nhiệt động lực học 3 15 11 Chấp nhận mở lớp HL_DHTP13TT_NDLH
6 428801127101 Đồ án tốt nghiệp 5 1 Chấp nhận mở lớp HL_DHHO11BVL_DATN
+ Nếu lớp học phần đã đủ số lượng SV đóng phí theo quy định mở lớp thì phòng Đào tạo sẽ “Khóa lớp” để SV và GV dạy theo đúng tiến độ bắt đầu từ 09/3/2020;
+ Các lớp học phần chưa đủ số lượng SV đóng phí: Phòng TCKT vẫn cử người trực thu học phí trong thời gian nghỉ từ ngày 17/2/2020 – 28/2/2020 nên sinh viên vui lòng đóng tiền học phí để lớp được khóa.
+ Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, nếu có gì thay đổi, Phòng Đào tạo sẽ xin ý kiến BGH về việc điều chỉnh tiến độ sau. Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường.
Đơn vị liên kết