TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách bằng tốt nghiệp năm 2018 khoa đã bàn giao cho phòng Đào tạo ngày 10/3/2020
10/03/2020

Danh sách bằng tốt nghiệp năm 2018 mà khoa đã bàn giao cho phòng Đào tạo ngày 10/3/2020

+ Khoa sẽ không phát bằng tốt nghiệp cho các SV tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước nên cựu sinh viên vui lòng xuống Phòng Đào tạo gặp chuyên viên Mai Trinh để nhận.

+ SV tốt nghiệp năm 2019 và 2020 vẫn đến khoa để nhận vào các ngày thứ sáu hàng tuần từ 7h30 đến 16h30

+ Các sinh viên tốt nghiệp năm 2018 có tên trong danh sách sau đây sẽ xuống Phòng Đào tạo để nhận lại bằng tốt Nghiệp kể từ ngày 10/3/2020, không nhận tại khoa nữa:

Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Đợt tốt nghiệp
1 13017531 Phan Kiến Dĩnh 05/06/1995 DHHD9A T6/2018
2 12023121 Ông Văn Tín 13/04/1994 DHHO8A T6/2018
3 12019921 Trần Thị Hồng Uyên 04/11/1993 DHHO8A T6/2018
4 13082861 Phạm Thị Ngọc Hoa 17/06/1995 DHHO9ATT T6/2018
5 12133461 Mai Kim Sang 20/09/1994 DHPT8A T6/2018
6 13055421 Mai Thị Khuê 17/03/1995 CDPT15A T8/2018
7 14030461 Chu Minh Hiếu 13/11/1996 DHHO10A T8/2018
8 14054171 Nguyễn Phước Thắng 19/05/1996 DHHO10A T8/2018
9 14053511 Đỗ Trung Kiên 09/11/1996 DHHO10B T8/2018
10 14093231 Phan Thị Trọng Nghĩa 08/05/1996 DHHO10C T8/2018
11 14129131 Nguyễn Thị Thu Hà 26/10/1996 CDHO16A T12/2018
12 13071531 Phạm Hữu Nghĩa 12/02/1994 CDPT15A T12/2018
13 13047651 Đặng Trung Toàn 22/09/1995 CDPT15A T12/2018
14 13011391 Nguyễn Thanh Danh 16/09/1995 DHHO9A T12/2018
15 13091241 Võ Văn Hậu 25/12/1995 DHHO9ATT T12/2018
16 13066061 Phạm Lâm Bích Hoàng 29/03/1995 DHHO9ATT T12/2018
17 13102091 Nguyễn Trang Ngân 20/11/1995 DHHO9ATT T12/2018
18 13021101 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/01/1995 DHHO9ATT T12/2018
19 13030721 Nguyễn Ngọc Đoàn 08/09/1995 DHPT9A T12/2018
20 13049751 Đỗ Thị Minh Ngọc 02/06/1995 DHPT9A T12/2018
21 14017511 Hà Đình Thắng 20/01/1995 DHHO10A T12/2018
22 14035121 Phạm Minh Tiến 21/09/1996 DHHO10A T12/2018
23 14018161 Võ Thị Thúy Vi 10/06/1996 DHHO10A T12/2018
24 14072991 Nguyễn Hùng Cường 27/01/1996 DHHO10C T12/2018
Đơn vị liên kết