TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chiêu sinh khóa ngắn hạn: “Ứng dụng Autocad thiết kế thiết bị hóa học”
09/09/2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2019

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA NGẮN HẠN
“Ứng dụng Autocad thiết kế thiết bị hóa học”

Để tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kỹ năng thiết kế về thiết bị hóa học, được sự đồng ý của Nhà trường, Khoa Công nghệ hóa học mở lớp đào tạo ngắn hạn “Ứng dụng Autocad thiết kế thiết bị hóa học”

  1. Đối tượng học:

– Sinh viên đang học

– Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu

  1. Thời gian đăng ký và thời gian học

– Đăng ký và đóng học phí từ ngày 09/09/2019 đến 16/09/2019

– Khai giảng: 16/09/2019

– Thời gian học: kéo dài 4 tuần, mỗi tuần 2 buổi

            + Ca tối: thứ 2, thứ 4 (từ 17h45 đến 21h30)

            + Ca tối: thứ 3, thứ 5 (từ 17h45 đến 21h30)

            + Ca sáng thứ 7, chủ nhật (từ 7h30 đến 11h15)

            + Ca chiều thứ 7, chủ nhật (từ 13h15 đến 17h00)

  1. Địa điểm học: phòng F3.5
  2. Học phí: 600.000VNĐ/khóa

Khoa Công nghệ hóa học thông báo để các bạn sinh viên và cá nhân có nhu cầu đến đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại phòng F3.06. Điện thoại: 0982277912 (thầy Đức) hoặc 0903623335 (cô Tuyết)

Đơn vị liên kết