TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về thu thập thông tin cựu sinh viên
14/03/2017

Gửi các bạn sinh viên khoa Công nghệ Hóa học

Nhà trường đang thực hiện bộ sưu tập các sinh viên thành đạt và sáng tạo của Khoa. Khoa trân trọng mời các bạn gửi thông tin về bản thân mình theo thông báo đính kèm về cho cô Tuyết. Theo địa chỉ email: tsnow1979@gmail.com

Thông tin về sinh viên sáng tạo: Các bạn từng đạt các giải thưởng Eureka từ cấp trường trở lên; cuộc thi…, sinh viên 5 tốt, tiêu biểu…

Thông tin về sinh viên thành đạt: Các bạn từng học tại Khoa Công nghệ hóa học có vị trí việc làm từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

Nội dung thông tin các bạn xem trên thông báo: Các bạn nhờ gửi kèm một hình 3×4..

Trân trọng thông báo

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết