TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Một vài hình ảnh từ Hội trại ” Mr FCE ” – 2017
19/10/2017

Hội trại tân sinh viên ” Mr FCE” – 2017 được tổ chức vào ngày 7 – 8 / 10/2017 tại Mũi né – Phan Thiết.

Đơn vị liên kết