TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Một vài hình ảnh từ chương trình ” Đêm Hội Trăng Rằm “
19/10/2017

Chương tình “Đêm hội trang rằm 2017 ” được Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học phối hợp thực hiện cùng với Đoàn Phường 6 – Quận 4.

                    

Đơn vị liên kết