TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tiến sĩ ngành Kỹ thuật hóa học
11/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC

MÃ SỐ: 9520301

 

 1. Chuyên ngành đào tạo
 • Tên chuyên ngành: Kỹ thuật hoá học
 • Mã số: 9520301
 1. Mục tiêu đào tạo

       Mục tiêu chung

Đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học có trình độ chuyên môn cao ở vị trí hàng đầu của lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học với kiến thức rộng về các ngành liên quan; có khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học một cách độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu và phát triển công nghệ mới thuộc các lĩnh vực của chuyên ngành; có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, khả năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn;  có kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học thuộc chuyên ngành và đưa ra các hướng xử lý một cách sáng tạo; có khả năng trình bày các nội dung khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu và trong những hội thảo khoa học trong nước, quốc tế.

      Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học có khả năng:

 1. Tổng hợp và đánh giá được những kiến thức mới trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học và phát triển kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc các lĩnh vực của ngành kỹ thuật hóa học;
 2. Phát hiện các vấn đề khoa học & công nghệ và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học;
 3. Đề xuất được và áp dụng được các giải pháp công nghệ mới thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học trong thực tiễn;
 4. Tổ chức và lãnh đạo nhóm nghiên cứu nhằm phát triển công nghệ mới thuộc các lĩnh vực của ngành kỹ thuật hóa học;
 5. Báo cáo và phản biện các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học.

 

    3. Thời gian đào tạo

 • Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm.
 • Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
 1. Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo

Trong quá trình nghiên cứu khoa học và làm luận văn tại Khoa Công nghệ Hóa học, học viên sẽ được làm việc trên thiết bị hiện đại sau:

 • Nhiễu xạ tia X (XRD)
 • Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)

Sắc ký khí-khối phổ (GC-MS)

 • Sắc ký khí (GC-FID và GC-TCD)
 • Sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
 • Sắc ký ion (IC)
 • Quang phổ UV-vis (UV-VIS)
 • Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourie |(FT-IR) chụp mẫu rắn và lỏng.
 • Hệ thống toàn bộ dây chuyền nghiên cứu sản xuất giấy và bột giấy trong phòng thí nghiệm (sheet formation): bao gồm: nấu bột, nghiền bột giấy, phân tán bột giấy, phân loại sơ sợi và hình thành tờ giấy
 • Hệ thống các thiết bị đo cơ lý của giấy, màng polymer và màng sinh học: độ chịu kéo lực nhỏ và lớn và độ thấm nước của màng.
 • Hệ thống thiết bị phản ứng cao áp…
 1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

5.1. Về văn bằng thạc sĩ: Người dự tuyển có bằng thạc sĩ phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

 • Danh sách ngành phù hợp: Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ hóa học, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật vật liệu.
 • Danh sách ngành gần: Hóa học, Khoa học vật liệu, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Hóa phân tích.

Đối với ngành gần: Sau khi trúng tuyển, tiểu ban chuyên môn sẽ quyết định các môn học bổ sung kiến thức.

5.2. Về công bố khoa học: Người dự tuyển là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5.3. Về năng lực ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;
 2. Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

6. Hồ sơ dự tuyển

6.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

6.2. Lý lịch khoa học có dán ảnh cá nhân được thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của người dự tuyển xác nhận (theo mẫu);

6.3. Bản sao có công chứng các văn bản sau:

 • Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 • Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ;
 • Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
 •  02 thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (theo mẫu);
 • 07 bản đề cương nghiên cứu (01 bản chính và 06 bản sao);
 • 07 bản sao các bài báo và báo cáo khoa học (kèm trang bìa, mục lục);
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập;
 • 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của người dự tuyển;
 •  02 ảnh 3×4 của người dự tuyển ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh.

7. Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

TS. Đoàn Văn Đạt, phụ trách sau đại học khoa CN Hóa

ĐT: 0989.27.55.88

Email: doanvandat@iuh.edu.vn


DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰ ĐỊNH NHẬN NGHIÊN CỨU SINH VÀ

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HOÁ HỌC- NĂM 2019

 

STT Hướng nghiên cứu Họ tên, học vị, chức danh khoa học
của người có thể hướng dẫn NCS
Số lượng NCS
có thể nhận
1 Vật liệu nano ứng dụng trong y học PGS.TS Nguyễn Văn Cường 01
2 Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt PGS.TS Nguyễn Văn Cường

TS. Đoàn Văn Đạt

01
3 Tổng hợp vật liệu composite in dầu phân tử nhận biết glucose PGS.TS Nguyễn Văn Cường

TS. Cao Xuân Thắng

01
4 Nghiên cứu quy trình chiết xuất phân lập các hợp chất từ nguồn thiên nhiê PGS.TS Mai Đình Trị 01
5  Nghiên cứu xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên phân lập từ cây thuốc. PGS.TS Mai Đình Trị 01
6 Bán tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học PGS.TS Mai Đình Trị 01
7 Đánh giá hoạt tính sinh học theo định hướng độc tế bào, chống oxy hóa, bảo vệ gan, đái tháo đường, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm PGS.TS Mai Đình Trị 01
8 Các dẫn xuất Coumarin, Cucumin theo hướng tan trong nước nhằm ứng dụng phân tích và xử lý kim loại nặng PGS.TS Lê Văn Tán

TS. Trần Nguyễn Minh Ân

01-03
9 Các dẫn xuất azocalixaren theo hướng tan trong nước nhằm ứng dụng phân tích và xử lý kim loại nặng PGS.TS Lê Văn Tán 01-03
10 Các hướng nghiên cứu về hóa phân tích xanh PGS.TS Lê Văn Tán

TS. Trần Nguyễn Minh Ân

01-02
11 Sự phát thải các chất trong chất thải rắn ra môi trường (đặc biệt là nhựa) và hướng xử lý PGS.TS Lê Văn Tán 01-02
12 Tổng hợp và ứng dụng của một số dẫn xuất dị vòng thiazole trong y học và trong phân tích trắc quang TS. Trần Nguyễn Minh Ân

TS. Nguyễn Văn Sơn

01
13 Tổng hợp các dẫn xuất dị vòng có hoạt tính sinh học dựa trên phản ứng Mannich đi từ các hợp chất tự nhiên và một số nguyên liệu của ngành công nghiệp hóa dầu như phenothiazine,cabazole,… áp dụng trong dược phẩm TS. Trần Nguyễn Minh Ân

TS. Nguyễn Văn Sơn

01
14 Tổng hợp, tính toán mối quan hệ cấu trúc hoạt tính của các dẫn xuất thiosemicarbazone và áp dụng trong phân tích và trong dược phẩm TS. Trần Nguyễn Minh Ân 01
15 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bonechar trong xử lý môi trường TS Võ Thành Công

PGS.TS Phạm Văn Tất

01
16 Nghiên cứu biến tính bonechar ứng dụng làm chất xúc tác TS Võ thành Công 01
17 Nghiên cứu sử dụng hàm mật độ lượng tử (DFT) trong tính toán động học và nhiệt động của phản ứng trên xúc tác. TS. Võ Thành Công

PGS.TS Phạm Văn Tất

01
18 Nghiên cứu vật liệu kỹ thuật in dấu phân tử ứng dụng để xử lý mẫu trong phân tích TS. Nguyễn Văn Trọng

TS. Trần Thị Thanh Thuý

01
19 Nghiên cứu thiết kế và tổng hợp peptide xuyên màng tế bào hướng tới tế bào ung thư TS. Trần Thị Thanh Nhã 01
20 Tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất của Vitamin B6 Pr. Dr. Shtyrlin Yuriy Grigorevich 01
21 Tách chiết và hoạt tính sinh học các hợp chất thiên nhiên Pr. Dr. Shtyrlin Yuriy Grigorevich 01

 

        

 

Đơn vị liên kết