TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về việc họp phổ biến nội quy phòng đồ án của Bộ môn kỹ thuật phân tích
10/02/2020

Bộ môn Kỹ thuật phân tích sẽ họp phổ biến các nội quy phòng đồ án F1.04 vào lúc 9g00 ngày 17/02/2020 tại F1.4.

Tất cả sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp năm 2019-2020 tại F1.4 bắt buộc phải tham dự buổi họp này, nếu vắng mặt sẽ không được làm việc tại F1.4 trong HK2 năm 2019-2020.

Giảng viên chủ trì: Cô Trần Thị Thanh Thúy.

P/S: Sinh viên vui lòng đúng giờ.

Chúc các bạn sinh viên một năm mới nhiều sức khỏe, học tập tốt và tốt nghiệp đúng thời hạn.

Bộ môn Kỹ thuật phân tích.

Đơn vị liên kết