TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về sắp xếp, vệ sinh phòng đồ án F1.4 của lớp DHPT12A
06/01/2020

Bộ môn phân tích thông báo về các hoạt động tại phòng đồ án F1.4 của lớp DHPT12A như sau:

1.Sắp xếp, vệ sinh phòng đồ án

2. Phổ biến nội quy phòng đồ án

Thời gian: bắt đầu từ 8g30 đến 16g00 thứ 4 ngày 08/01/2020.

Người trực tiếp làm việc với các bạn sinh viên: Cô TBM Trần Thị Thanh Thúy

Địa điểm: F1.4

Lưu ý: Các bạn sinh viên không có mặt hoặc trễ giờ sẽ không được chấp nhận vào phòng đồ án để làm thí nghiệm.

Hân hạnh được gặp các bạn sinh viên!

Đơn vị liên kết