TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về Báo cáo thực tập doanh nghiệp của lớp DHPT12A
31/12/2019

Bộ môn Kỹ thuật phân tích thông báo về báo cáo thực tập doanh nghiệp của lớp DHPT12A với một số nội dung như sau:

  1. Thời gian báo cáo tại Hội đồng: Thứ 3, ngày 07/01/2020. Sinh viên xem file đính kèm (Phòng hội đồng sẽ thông báo sau khi đã được cập nhật)
  2. Thời gian nộp cuốn báo cáo: 8g đến 10g, thứ 2, ngày 06/01/2020. Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo theo yêu cầu định dạng của Khoa.
  3. Thời gian nộp bảng điểm của doanh nghiệp: 8g đến 10g, thứ 2, ngày 06/01/2020. Sinh viên nộp bảng chính có đóng dấu của đơn vị thực tập (điểm chấm bằng số).
  4. Địa điểm nộp cuốn và bảng điểm của doanh nghiệp: F02
  5. Người nhận: Cô Trần Thị Thanh Thúy

Chúc các bạn sinh viên báo cáo thành công!

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết