TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Seminar – Ứng dụng hệ vi sinh – enzym phân giải xenluloza từ vỏ trái cacao làm phân bón hữu cơ sinh học
19/05/2017

Seminar – Ứng dụng hệ vi sinh – enzym phân giải xenluloza từ vỏ trái cacao làm phân bón hữu cơ sinh học

Người trình bày: Thạc sĩ Phạm Thành Tâm

Link nội dung trình bày: Pham Thanh Tam, MsE – phan bon vi sinh

Đơn vị liên kết