TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phòng thực hành của bộ môn cơ sở
29/03/2017

Phòng thí nghiệm của bộ môn cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy thực hành các môn thực hành: Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa lý cơ bản và nâng cao. Năng lực của các phòng thí nghiệm của Khoa Công nghệ không những đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công nghệ Hóa học mà còn phục vụ đào tạo cho các Khoa và Viện trong trường. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ nắm vững về lý thuyết mà còn giỏi về kỹ năng thực hành.

Phòng thực hành Hóa lý nâng cao

Phòng thực hành Hóa hữu cơ

Phòng thực hành Hóa vô cơ

Phòng thực hành Hóa đại cương 

Đơn vị liên kết