TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phòng thí nghiệm chuyên ngành bộ môn CNH và Vật liệu
05/05/2017

                   

1/Thiết bị nấu bột giấy                     2/ TB nghiền bột giấy TS               3/Thiết bị phân tách sợi

          

4/ Hệ thống tạo mẫu giấy                                5/Máy nghiền bột giấy                          6/ Máy đánh bột

             
7/ Lò nung                                              8/ TB Sấy                         9/ Máy ép                              10/ Chảo tạo hạt

                 

11/ Máy đo bền uốn                          12/ Máy đo bền nén                        13/ Máy đo độ nén giấy ………

Đơn vị liên kết