TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phòng thí nghiệm bộ môn Máy – Thiết bị
29/03/2017

Bộ môn Máy – Thiết bị có hệ thống phòng thí nghiệm gồm: PTN kỹ thuật đo và điều khiển quá trình, PTN các quá trình và thiết bị cơ học, PTN các quá trình và thiết bị truyền nhiệt, PTN các quá trình và thiết bị truyền khối, PTN kỹ thuật phản ứng.

1. PTN kỹ thuật đo và điều khiển quá trình:

Hệ thống điều khiển lưu lượng

  Hệ thống điều khiển pH

2. PTN các quá trình và thiết bị cơ học:

 Hệ thống thiết bị bơm ly tâm

Hệ thống thiết bị mạch lưu chất

3. PTN các quá trình và thiết bị truyền nhiệt:

Hệ thống thiết bị truyền nhiệt loại tấm

Hệ thống thiết bị cô đặc

4. PTN các quá trình và thiết bị truyền khối:

Hệ thống thiết bị chưng cất

Hệ thống thiết bị trích ly lỏng – lỏng

5.  PTN kỹ thuật phản ứng:

 

 

Hệ thống thiết bị phản ứng hiếu khí

Hệ thống thiết bị phản ứng đa năng

 

Đơn vị liên kết