TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Nhân sự bộ môn Công nghệ hóa học và vật liệu
03/05/2017

Trưởng bộ môn:

TS. Phạm Thị Hồng Phượng

                         

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học màu sắc, Công nghệ Dệt nhuộm, Hợp chất thiên nhiên, Công nghệ Chất hoạt động bề mặt, Hương liệu Mỹ phẩm.

Email: phamthihongphuong@iuh.edu.vn ; pthphuong78@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/Hm5tpb

GIẢNG VIÊN:

 

1. ThS. Đoàn Mạnh Tuấn (NCS)

                                                            

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu Y sinh, Vật liệu gốm sứ, Vật liệu không nung.

Email: doanmanhtuan@iuh.edu.vn ;  mr.doantuan@gmail.com

Website: http://www.doanmanhtuan.name.vn

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/D9FcHX

2. ThS. Phạm Thành Tâm

                                                                  

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phân bón, Silicat, Hóa Tính toán.

Email: phamthanhtam@iuh.edu.vn ; tamsilicat@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/cebW7b

3. ThS. Hoàng Thị Thanh (NCS)

                                                               

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu Vô cơ – Silicate, Vật liệu xúc tác.

Email: hoangthithanh@iuh.edu.vn ; thanh2682003@yahoo.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/hTAEvS

4. ThS. Trần Hữu Hải

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Chất Hoạt động Bề mặt, Hương liệu Mỹ phẩm

Email: tranhuuhai2008@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/qLYcGt

5. ThS. Thái Việt Hưng (NCS)

                                                                    

Lĩnh vực nghiên cứu: Trích ly tinh dầu, Chiết xuất hợp chất thiên nhiên.

Email: thaiviethung@iuh.edu.vn

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/cQn2Un

6. ThS. Lê Trọng Thành

                                                                 

Lĩnh vực nghiên cứu: Vô cơ Điện hóa, Xử lý môi trường, Vật liệu xây dựng.

Email: letrongthanh@iuh.edu.vn ; thanhtb1996@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/mSDQ6A

7. ThS. Lê Nhất Thống

Lĩnh vực nghiên cứu: Trích ly tinh dầu, Chiết xuất hợp chất thiên nhiên, Vật liệu Polymer.

Email: lenhatthong@iuh.edu.vn ; nhatthong75@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố:https://goo.gl/Mp9kWy

8. ThS. Hoàng Minh Sơn                

   

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu Polymer, Polymer sinh học.

Email: hoangminhson@iuh.edu.vn ; hmson.88@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/HTTFfT

9. KS. Phạm Văn Phước                

  

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Hóa Hữu cơ, Polymer.

Email: phamvanphuoc@iuh.edu.vn ; nguyen_quen@yahoo.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/mcQ4Ym

10. TS. Lộ Nhật Trường

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu quang, Vật liệu nano, Vật liệu chuyển hóa năng lượng.

Email: lonhattruong@iuh.edu.vn ;  lonnhattruong@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/m3DHuL

11. TS. Võ Thành Công

                                                                 

Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm trên các vật liệu vô cơ như: chất xúc tác, chất hấp phụ, và các hợp chất vô cơ ứng dụng trong công nghiệp.

Email: vothanhcong@iuh.edu.vn

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/aNrVRm

12. TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng

                                                           

Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất vitamin. Tổng hợp hữu cơ, hoá sinh, độc học các hợp chất hữu cơ.

Email: nhatthang1012@gmail.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/Pwuzpu

13. TS. Cao Xuân Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp block copolymer dựa trên phương pháp RAFT, SET-LRP; tổng hợp vật liệu nanocomposite dựa trên phương pháp RAFT và phản ứng Click.

Email: xuanthangcao@yahoo.com

Nghiên cứu đã công bố: https://goo.gl/vFLzDR

Đơn vị liên kết