TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Một số kết quả dự giờ cấp khoa của FCE học kỳ 2 năm học 2018-2019
01/03/2019

Ngày 28 tháng 02 năm 2019 Ban lãnh đạo khoa Công nghệ Hóa học đã tiến hành tham gia dự giờ cấp khoa ở Bộ môn cơ sở và Bộ môn Phân tích- Báo cáo thao giảng môn học Thực hành Hóa phân tích cho chương trình mới. Môn học Hóa lý 2, giảng viên TS. Văn Thanh Khuê  giảng dạy môn học đã có nhiều cải tiến hơn trong chuyên môn, các giảng viên tham gia dự giờ: ThS. Nguyễn Minh Quang, TS. Đoàn Văn Đạt, ThS. Lê Thiết Hùng, ThS. Khưu Châu Quang, Ths. Nguyễn Trọng Tăng và TS. Trần Nguyễn Minh Ân. Nhận xét chung của Khoa là các nhận xét đã rất đi sâu vào phân tích khía cạnh chuyên môn sâu như nhận xét của ThS. Nguyễn Minh Quang, làm thế nào để giảng dạy học hiệu quả hơn, sinh viên có thể dễ dàng hiểu hơn môn học hóa lý 2- Điện hóa học nhất là bài học có rất nhiều khái niệm vật lý, hóa lý quá khó, projecter bị mờ. Một số khía cạnh chưa tích cực của lớp học như lớp học còn học tập thụ động phụ thuộc quá nhiều vào giảng viên, nhiều sinh viên đến lớp trễ giờ. Môn thực hành phân tích – 1 tín chỉ  thực hiện 5 bài thực hành, giảng viên báo cáo môn học, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm – BMCS. Giảng viên giảng dạy đã cố gắng soạn bài, báo cáo và đạt được mục tiêu môn học.  Lãnh đạo khoa đề xuất các bộ môn khi dự giờ góp ý sâu vào chuyên môn, khả năng quản lý lớp học của giảng viên và chú trọng nhiều hơn đến cảm xúc của người học khi giảng dạy, giảng dạy có cá tính nhiều trong bài giảng đặc biệt lưu ý các tiết học đầu giờ chiều (12g 30). Một số hình ảnh về dự giờ của giảng viên được trình bày trong hình của bộ môn Cơ sở và Kỹ thuật phân tích. 

       Dự giờ môn hóa lý- DHHO13ATT, B.4.2                            Báo cáo môn học của GV. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thực hành hóa phân tích

 

Đơn vị liên kết