TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Giới thiệu chung về bộ môn cơ sở
27/03/2017

Bộ môn cơ sở có nhiều giảng viên học vị cao, 01 phó giáo sư, 6 tiến sĩ và nhiều thạc sĩ  giảng dạy các môn học cơ bản và cơ sở ngành: Hóa đại cương, Hóa lý 1, Hóa lý 2, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ và các môn thực hành: Hóa đại cương, Hóa lý, Hữu cơ và Vô cơ. Ngoài việc giảng dạy các môn học cơ sở và cơ bản cho sinh viên ngành Công nghệ hóa học, bộ môn còn đảm nhiệm dạy hóa học đại cương cho sinh viên của viện Công nghệ sinh học-thực phẩm, Viện khoa học vả quản lý môi trường và các khoa Công nghệ và kỹ thuật không chuyên hóa học.

Bộ môn có nhiều giảng viên được đào tạo từ các nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến như Úc, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và từ các trường đại học và các viện nghiên cứu tiên tiến trong nước. Phòng thí nghiệm phục vụ cho việc giảng có nhiều phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ hóa chất chất vật tư và đảm bảo vận hành an toàn.

Đặc biệt phòng thí nghiệm Hóa lý nâng cao có đầy đủ các thiết bị phục vụ cho bài thực hành các khối kiến thức Hóa l: nhiệt động học, động hóa học, điện hóa học và hóa keo. Giáo trình, bài giảng, sách giảng giảng dạy thực hành được cập nhật thường xuyên sau mỗi học kỳ giảng dạy để đảm bảo tính cập nhật và hiện đại. Thế mạnh nổi bật của bộ môn là có nhiều giảng viên có năng lực nghiên cứu tốt đã đăng nhiều bài báo trong các bài báo quốc tế (SCI), tạp chí hóa học, tạp chí khoa học công nghệ, tạp chi  IUH và triển khai nhiều đề tài cấp trường và cấp bộ.

Đơn vị liên kết