TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Báo cáo ICATSD 2016 – Synthesis of nonionic surfactant from rubber seed oil
19/05/2017

Bài báo cáo : Synthesis of nonionic surfactant from rubber seed oil

Người trình bày: Tiến sĩ Trần Thị Thanh Ngọc

Bài báo cáo được trình bày trong hội nghị ICATSD được diễn ra vào năm 2016 tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Link nội dung trình bày: Tran Thi Thanh Ngoc, PhD – Nonionic surfactant from rubber seed oil

Đơn vị liên kết