TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đề cương, Rubrics, phiếu đánh giá môn Thực tập tốt nghiệp
02/01/2018

Khoa Công nghệ Hóa học Công bố đề cương, Rubrics, các biểu mẫu đánh giá cho học phần thực tập tốt nghiệp

<Sinh viên tải file theo link đính kèm>

  1. Đề cương môn học phần thực tập tốt nghiệp: Tải file
  2. Phiếu đánh giá dành cho doanh nghiệp: Tải file
  3. Phiếu đánh giá của GVHD: Tải file
  4. Rubrics đánh giá nội dung thực tập tốt nghiệp: Tải file
  5. Rubrics đánh giá kỹ năng báo cáo: Tải file
Đơn vị liên kết