TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chương trình hội nghị chính thức ngày 27.05.2019 của FCE; DS. Poster chính thức, mã số vị trí, thời gian treo Poster.
07/05/2019

Thông báo: Danh sách Poster chính thức của hội nghị, danh sách mã poster treo ở E.4, nhà F, thời gian treo và chương trình hội nghị chính thức ngày 27.05.2019 của FCE.

1. Thành phần hội nghị:

1.1. Giảng viên: 100 % tham dự cả ngày;

1.2. Sinh viên DHHO11 100% tham dự (không tham dự sẽ trừ vào điểm rèn luyện); Sinh viên DHHO12: đăng ký trên website với cô Thủy đến trước ngày 22.052019; 

2. Danh sách Poster chính thức:23g14, 24/05/2019: Poster position_newest_24052019 

3. Mẫu poster khổ A1: POSTER_SAMPLE_A1

4. Mẫu poster tham khảo: POSTER_SAMPLE_A1

5. Gửi Poter theo địa chỉ email: fce.iuh.edu@gmail.com, không nộp file mềm (pdf file) cho Cô Phượng/Thúy/Mỹ Hiền/ Thầy Đức nữa mà chuyển sang nộp file mềm vào email của Khoa. Ngày nộp cuối cùng là 24/05/2019; Ghi chú:  Các em trình bày khổ A1, ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy chọn,  font chữ mặt định như trong bài, sử dụng hết khổ giấy mặc định như trong file ppt. In và dán poster theo mã poster dưới sự chỉ đạo của ban tổ chức hội nghị, sẽ có thông báo trên web khoa, vị trí dán poster như sau: Danh sách mã poster: CODE_A ; CODE_B ; CODE_C ; CODE_D ; CODE_E

Bảng đồ bố trí Poster ở HT E.4 và nhà F: POSTER_MAP

Thời gian treo poster: HT E.4: 15g30 – 17g00, ngày 26/05/2019; Nhà F: từ 7g00 đến muộn nhất 11g00 ngày 27/05/2019;

Trân trọng.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết