TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đăng ký báo cáo Poster/oral ở hội nghị Hóa học ứng dụng ngành Hóa của FCE 2019
29/03/2019

Kính gửi:  Thầy, Cô và các bạn sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học 

Các Thầy, Cô đăng ký báo cáo oral và các em đăng ký trình bày poster, oral thì đăng ký theo đường dẫn sau cho Ban tổ chức đến ngày 20/04/2019. Nếu sinh viên không đăng ký coi như không báo cáo và Ban tổ chức hội nghị không sắp chỗ treo poster. 

Nội dung: Đăng ký đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh, không viết tiếng Việt trong form excel, chú ý nhớ chèn 1 ảnh 3×4 của tác giả để BTC in cuốn kỷ yếu có hình và mã số sinh viên của các em. 

Trân trọng !.

Đường dẫn đăng ký: LINK    

 

Đơn vị liên kết