TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp 2020 – Đã cập nhật ngày 28.05.2020
28/05/2020

Thân gửi: Các em sinh viên

Thầy đã chỉnh lại biểu mẫu khóa luận cho dễ thực hiện hơn. Lần này font trong luận văn chỉ dùng 1 font, tài liệu tham khảo cập nhật lại cho dễ thực hiện và các vấn đề khác. Chi tiết các em xem file đính kèm.

Trân trọng

FILE HUONG DAN

NHIEM VU KHOA LUAN

NOIDUNG.2020

TRANG BIA

Đơn vị liên kết